Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πώς αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Πώς αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες;” (Πηγή: asep.gr)

Γενικά: Σημαντικές επισημάνσεις
Τίτλοι Σπουδών: Πανεπιστημιακής -Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμιας – Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά (για τις κατηγορίες ΠΕ – ΤΕ)
Επαγγελματικές Άδειες: Άδειες άσκησης επαγγέλματος – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Εργασιακή Εμπειρία: Εργασιακή εμπειρία
Ανήλικα τέκνα: Ανήλικα τέκνα (για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
Ανεργία: Ανεργία (για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
Γνώση χειρισμού Η/Υ: Γνώση χειρισμού Η/Υ
Γλωσσομάθεια: Αγγλικά   Γαλλικά   Γερμανικά   Ιταλικά   Ισπανικά   Ρωσικά
Ειδικές κατηγορίες / Ιδιότητες: Πολύτεκνοι   Τρίτεκνοι   Παλιννοστούντες ομογενείς
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο & τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω
Έλληνες Υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης
Εντοπιότητα: Εντοπιότητα
Άτομα που ανατράφηκαν σε δημόσιο βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο: Άτομα που ανατράφηκαν σε δημόσιο βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο

Σχετικά θέματα

Πώς επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση