Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πως υπολογίζονται τα μόρια απόσπασης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πως υπολογίζονται τα μόρια απόσπασης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ-Ενημερωτικό του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα.

Πως υπολογίζονται τα μόρια απόσπασης

Ενημερωτικό σχετικά με το πως υπολογίζονται τα μόρια απόσπασης των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), κοινοποίησε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Σεραφείμ (Μάκης) Λάππας.

Ακολουθεί το Ενημερωτικό

Πως υπολογίζονται τα μόρια απόσπασης των εκπαιδευτικών , του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού( ΕΒΠ) .

Ενημέρωση από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Γενικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ .

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για απόσπαση είναι από 06-04-2023 μέχρι και 18- 04-2023 και ώρα 15:00. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα : https://opsyd.sch.gr/ .

Μόρια απόσπασης :

 • Συνολική υπηρεσία
 • από 1 έως 10 έτη υπηρεσίας : 1 μόριο για κάθε έτος
 • από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη : 1,5 μόριο για κάθε έτος
 • από 20 έτη και άνω : 2 μόρια για κάθε έτος
 • Συνυπηρέτηση : 10 μόρια
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Έγγαμοι : 4 μόρια
 • άγαμοι εκπαιδευτικοί (εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει): 6 μόρια
 • Σε χηρεία : 4 μόρια
 • Σε χηρεία με εξαρτημένο τέκνο : 12 μόρια
 • 10 τέκνο : 5 μόρια
 • 20 τέκνο : 6 μόρια
 • 30τέκνο : 7 μόρια
 • Από το 40 τέκνο και άνω 10 μόρια για κάθε ένα .
 • Σοβαροί λόγοι υγείας
 • των ίδιων των εκπαιδευτικών ή των παιδιών τους ή των συζύγων τους Με ποσοστό αναπηρίας 50-66%:5 μόρια

Με ποσοστό αναπηρίας 67%-79% :20 μόρια

Με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω : 30 μόρια

 • των γονιών τους όταν διαμένουν στον ίδιο δήμο που ζητείται η απόσπαση Με ποσοστό αναπηρίας 50%- 66% : 1 μόριο

Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω : 3 μόρια

 • αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους : 5 μόρια
 • θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση ( ισχύει και για τους συζύγους) : 3 μόρια
 • Για σπουδές στην περιοχή όπου ζητείται η απόσπαση (για σπουδές στο Ε.Α.Π. δεν ισχύει ) : 2 μόρια
 • Εντοπιότητα : 4 μόρια

Δείτε σχετικά

Οδηγός αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023 από περιοχή σε περιοχή (σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ) 

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-2024 σε περιοχή (ΣΜΕΑΕ), ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για το 2023-24 

Ερωτήσεις-απαντήσεις για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24 – Του Γιάννη Κυργιόπουλου 

Πριν φύγετε

Νομικές απορίες: Μια νέα πρωτοβουλία του especial.gr 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση