Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πως θα λειτουργήσει η Επιτροπή για τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων στην ΕΑΕ και στη Σχολική Ψυχολογία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Των Δ. Παπαευθυμίου, Γ. Μπουλμέτη, Β. Βούγια

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δεν θα μπορεί να υποβάλλει ατομικά αίτηση στην Επιτροπή για κρίση επί της συνάφειας, αλλά όταν προσκομίζει τον Μεταπτυχιακό του τίτλο στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ., θα βλέπει αν αυτός ο τίτλος είναι συναφής με την Ε.Α.Ε. και τη Σχολική Ψυχολογία με βάση τον κατάλογο της Ειδικής  Επιστημονικής Επιτροπής.y

Πως θα λειτουργήσει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων στην ΕΑΕ και στη Σχολική Ψυχολογία

Αναφορικά με το έργο της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής  της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’, 13):

  • Η Επιτροπή αφού καθορίσει τα κριτήρια συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, θα συντάξει κατάλογο με Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) Πανεπιστημίων, τα οποία εμπίπτουν στα θεσπισμένα κριτήρια, όσον αφορά στη συνάφειά  τους  με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας.
  • Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δεν θα μπορεί να υποβάλλει ατομικά αίτηση στην Επιτροπή για κρίση επί της συνάφειας, αλλά όταν προσκομίζει τον Μεταπτυχιακό του τίτλο στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ., θα βλέπει αν αυτός ο τίτλος είναι συναφής με την Ε.Α.Ε. και τη Σχολική Ψυχολογία με βάση τον κατάλογο της Ειδικής  Επιστημονικής Επιτροπής.
  • Φυσικά όσοι/ες κατέχουν Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους οι οποίοι  έχουν ήδη κριθεί ως συναφείς από την Επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια και το θέμα αφορά στα νέα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά ή σ αυτά που δεν έλαβαν συνάφεια από την Επιτροπή του Ι.Ε.Π. παλαιότερα.
  • Βέβαια εδώ τίθεται ένα εύλογο αίτημα απόδοσης δικαιοσύνης αν, παραδείγματος χάρη, ένας/μια κατέχει μεταπτυχιακό το οποίο έχει ήδη συνάφεια από το Ι.Ε.Π. και η νέα Ειδική Επιστημονική Επιτροπή δεν θα το περιλάβει στον κατάλογο που θα συντάξει. Αυτός/η σύμφωνα με το Υπουργείο δεν θα έχει πρόβλημα, μιας και κατέχει ήδη συνάφεια, όμως για κάποιον/α που έχει το ίδιο μεταπτυχιακό, για το οποίο δεν πρόλαβε να πάρει συνάφεια από την Επιτροπή του Ι.Ε.Π., δεν θα μπορέσει να την αποκτήσει τώρα γιατί δεν θα βρίσκει το μεταπτυχιακό στον κατάλογο της νέας Επιτροπής. Έτσι, για το ίδιο μεταπτυχιακό, στην μεν πρώτη περίπτωση θα έχουμε συνάφεια και στην δεύτερη όχι.
  • Τέλος να σημειωθεί, πως μόνον τα Πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση στην Ειδική  Επιστημονική Επιτροπή, για τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού τους Προγράμματος στην Ε.Α.Ε. και στην Σχολική Ψυχολογία.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση