Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης: Ενημέρωση Αιρετών για συνεδρίαση 12.03-Πίνακας κενών/πλεονασμάτων/συνταξιοδοτήσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης: Ενημέρωση Αιρετών για συνεδρίαση 12.03.2024-Πίνακας κενών/πλεονασμάτων – Ενημερωτικό Χρύσας Παπάζογλου και Γιώργου Μαυροχαλυβίδη.

ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

των αιρετών του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Χρύσας Παπάζογλου και Γ.Μαυροχαλυβίδη

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σας στέλνουμε  ενημερωτικό από την   συνεδρίαση, του ΠΥΣΔΕ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024  και ώρα 11:30. Τα θέματα που μας απασχόλησαν και οι σχετικές αποφάσεις ήταν τα εξής:

 • Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 • Εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, ομόφωνα, από τη μέρα κατάθεσης της αίτησης (συνολικά 81).
 • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών.
 • Εξετάστηκε και διαπιστώθηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων για 4 εκπαιδευτικούς
 • Υπολογισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις μεταθέσεις του έτους 2024
 • Υπολογίστηκαν τα κενά και τα πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ανά κλάδο και ειδικότητα, για τις μεταθέσεις του έτους 2024. Να παρατηρήσουμε ότι ο Πίνακας Κενών-Πλεονασμάτων κοινοποιείται στην ΠΔΕ, που με τη σειρά της καταχωρεί τη δική της πρόταση η οποία μπορεί να ταυτίζεται ή όχι με αυτή της ΔΔΕ.
 • Η κατάρτιση του Πίνακα στηρίζεται στην πρόβλεψη και όχι σε βεβαιότητες αφού οι επιλογές των μαθητών, οι οποίες επηρεάζουν τον αριθμό των τμημάτων σε Γσια, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ, γίνονται μεταγενέστερα της σύνταξης.  
 • Στον πίνακα λαμβάνονται υπ΄ όψη οι αιτήσεις των συναδέλφων για συνταξιοδότηση.
 • Ο πίνακας επισυνάπτεται.
 • Υπολογισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού
  προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)  για τις μεταθέσεις
  του έτους 2024
 • Τα κενά και τα πλεονάσματα στον παρακάτω πίνακα:
ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-ΤΕ ΚΕΝΑ(-)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+)

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ -2
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ -1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -2
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -1
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΑ (-) ΠΛΕΟΝΑ

ΣΜΑΤΑ (+)

1. ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ -4
2. ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -31
3. ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -13
4. ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -7
5. ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ -6
6. ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ 0
7. ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 6
8. ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ -3
9. ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ -6
10. ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ -12
11. ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 3
12. ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
13. ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -6
14. ΠΕ33 ΜΙΘΕ 0
15. ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ 0
16. ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -9
17. ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2
18. ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 0
19. ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -3
20. ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -1
21. ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -5
22. ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ -1
23. ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 0
24. ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
25. ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -6
26. ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ -1
27. ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -2
28. ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0
29. ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0
30. ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1
31. ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -1
32. ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 0
33. ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 2
34. ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0
35. ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0
36. ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -1
37. ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
38. ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΙ -1
39. ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ -2
40. ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ -3
41. ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ -2

 

 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 • Παραθέτουμε τον πίνακα με τον αριθμό ανά ειδικότητα των αιτήσεων συνταξιοδότησης:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑ

ΡΑΙ

ΤΗ

ΣΕΙΣ

ΑΥΤΟ

ΔΙΚ

ΑΙΕΣ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 5  
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 22  
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 8 6
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 6 5
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1  
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1  
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 5 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 9 2
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 3  
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4 3
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1  
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5  
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ 1  
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 3  
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1  
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1  
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4  
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2  
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1  
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   1
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 1  
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΙ 1  
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ   1
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1  
ΣΥΝΟΛΟ 91 22

 

Με εκτίμηση

Χρύσα Παπάζογλου

Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

crysapapa1@gmail.com

 Γιώργος Μαυροχαλυβίδης

Αιρετό Αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

gmeap07@gmail.com

 εκλεγμένων με την παράταξη των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων ΣΥΝΕΚ

https://synekairetoi.blogspot.com/

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  12-03-2024

Δείτε επίσης

Καθυστερούν οι μεταθέσεις εκπ/κών για να συμπεριληφθούν νέες οργανικές, όμως τι θα γίνει με τις οργανικές του ΕΕΠ-ΕΒΠ; 

Μεταθέσεις Μουσικών σχολείων 2024 και χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΚΥΣΔΕ για Μεταθέσεις 

 Αναβάθμιση Τράπεζας Θεμάτων με χρηματοδότηση 595.200 € 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση