Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ρυθμίσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ρυθμίσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την καλύτερη γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη της ΚΕΕ και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως κατέθεσε Τροπολογία με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ώστε να προβλέπεται ότι εισηγητές των θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με επιστημονική γνώση και εμπειρία προγραμμάτων ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας.

Επίσης, προβλέπεται ότι

ο γραμματέας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διοικητικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ, οι οποίοι έχουν γνώση μίας από τις εξεταζόμενες ξένες γλώσσες ή από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας, της αρμόδιας Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την καλύτερη γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.

Ακολουθεί η διάταξη
Άρθρο 1
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2740/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), περί της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τη σύνθεση της Κ.Ε.Ε.,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την ιδιότητα των εισηγητών θεμάτων,

γ) το τρίτο εδάφιο καταργείται,

δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την ιδιότητα του γραμματέα και του αναπληρωτή του,

ε) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το είδος της υποστήριξης που παρέχεται από το γραμματειακό προσωπικό,

στ) προστίθεται έκτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα που είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., με επιστημονική γνώση και εμπειρία προγραμμάτων ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε., εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του από τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ που έχουν γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας από τις εξεταζόμενες γλώσσες ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για την υποστήριξη της ως άνω επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.

Η θητεία των μελών της Κ.Ε.Ε., του γραμματέα και του αναπληρωτή του, των εισηγητών θεμάτων και του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.».

Δείτε επίσης

Πρότυπα και πειραματικά-Aποζημίωση εκπαιδευτικών: Οσων συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής 

Τροπολογία: Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής μόνον για μαθητές Γ’ Γυμνασίου σχ. έτους 2018-19 

Τροπολογία 5 διατάξεων κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας στη Βουλή 

4 τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για ΕΒΕ, Τράπεζα Θεμάτων, ύλη, ΑΕΙ-Κεραμέως: “Η Ελλάδα άλλαξε” 

Υπουργικό Συμβούλιο-Κεραμέως: Οι 4 άξονες του νέου νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια

Κεραμέως-voucher 200 ευρώ: Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα 

 Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, Μετατάξεις, Αποσπάσεις, νέες Προκηρύξεις ΑΣΕΠ, εισαγωγική επιμόρφωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση