Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΑΚΕΑ-Μόνιμοι διορισμοί: Στατιστικά προσλήψεων-Ανάλυση εκπ/κών αναγκών ανά ειδικότητα-πρόταση για διορισμούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΑΚΕΑ-Μόνιμοι διορισμοί: Στατιστικά προσλήψεων-Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών ανά ειδικότητα και πρόταση για διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.

Υπόμνημα αναφορικά με την ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών ανά ειδικότητα και πρόταση για μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κοινοποίησε ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ).

Σύμφωνα με το προλογικό σημείωμα

Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με τον νόμο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.

Σε συμφωνία με το παραπάνω πλαίσιο, έχουν δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές, όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Ένταξης μέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες, τα Προγράμματα Παράλληλη Στήριξη, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) , τα Ειδικά γυμνάσια, τα Ενιαία Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια Ειδικής Αγωγής (ΕΝΕΕΓΥΛ), τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΔΑΣΥ) κλπ. Ακόμα, έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές ειδικές ανάγκες.

Παρόλα αυτά, πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα, ενώ ανακύπτουν συνεχώς καινούρια με τη λειτουργία των νέων δομών ειδικής αγωγής και την αύξηση του πληθυσμού των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης.

Η έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων για το χώρο της Ειδικής Αγωγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα.

Τα περιεχόμενα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ………………………………………….. 1

(ΣΑΚΕΑ)…………………………………………………………………………………………………………….. 1

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2019 -2020 ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ…………………………. 8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1…………………………………………………………………………………………………………. 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020/21……………………………………………………… 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2…………………………………………………………………………………………………………. 9

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021/22………………………………………………………………….. 11

ΠΙΝΑΚΑΣ 3……………………………………………………………………………………………………….. 11

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 4……………………………………………………………………………………… 13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ……………………………………………………………. 15

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ………………………………………………………………………………………………….. 55

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σ.Α.Κ.Ε.Α          57

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf την ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών ανά ειδικότητα στην Πρόταση ΣΑΚΕΑ για μόνιμους διορισμούς ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής 2022 | Πίνακες 

Δείτε επίσης

Οργανικά κενά-Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Οπως δόθηκαν στις ΠΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας για έλεγχο 

Κοινωνική Δράση ΣΑΚΕΑ-ΛΑΝΑΣΣΑ σε σχολεία της Εύβοιας στις 2 και 3 Απριλίου 2022 

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών 2022: Αιτήσεις από 05.04 μέχρι 15.04.2022 

Κόπτσης για διορισμούς-Πίνακες ειδικής-υπηρέτηση οργανικής νεοδιόριστων-ωράριο Νηπιαγωγών 

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σχολεία-μέτρα κορονοϊού: Η νέα απόφαση με τις αλλαγές για την αποφυγή διάδοσης του covid-19 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση