Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΑΚΕΑ-προσλήψεις μουσικών: Επιστολή παρέμβασης στο Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
ΣΑΚΕΑ-προσλήψεις μουσικών: Επιστολή παρέμβασης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών μουσικής.
ΣΑΚΕΑ-προσλήψεις μουσικών
Θέμα: Επιστολή παρέμβασης για τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών μουσικής
Από
Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α)
Προς
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κεραμέως Νίκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ζαχαράκη Σοφία
Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γκίκα Αναστασία
Κοινοποίηση:
ΟΛΜΕ
Αιρετούς ΚΥΣΔΕ
Βόλος 27/08/2020
Αρ. πρωτ. 136
Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι
Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Α φάσης (25-08-2020), παρατηρείται πως οι ΤΕ16 (κυρίου πίνακα) προηγήθηκαν των ΠΕ79.01 (επικουρικού).
Το παραπάνω προβλέφθηκε από την προκήρυξη της 3ΕΑ/2019 ώστε στην περίπτωση εξάντλησης του κυρίου πινάκα ΠΕ79.01, να συμπληρωθούν τυχόν κενές θέσεις (μόνο για την περίπτωση μόνιμου διορισμού) από τον κύριο πίνακα ΤΕ16.
Ωστόσο,
στην τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μουσικής προηγούνται οι ΠΕ79.01 και ακολουθούν οι ΤΕ16, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/10-8-2020, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)”: […] [παρ] 2.
Κατά τη διαδικασία
ταυτόχρονης ροής προσλήψεων περισσοτέρων του ενός κλάδου ή ειδικοτήτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή/και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., η πρόσληψη διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018.
Κατά τη διαδικασία
προσλήψεων αναπληρωτών των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 τηρούνται τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146). [παραθέτουμε]:
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01 (πλέον ΠΕ79), παραμένουν κενές θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια.
Παρακαλούμε
όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανακοινοποιηθούν άμεσα στο ορθό οι πίνακες προσλήψεων για τον κλάδο ΠΕ79.01 Μουσικής.
Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Α.Κ.Ε.Α
Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας
Ζήβα Αδαμαντία                        Στεφάνου Αικατερίνη

 Δείτε επίσης

Εκπαιδευτικοί ΠΕ 79.01 Ειδικής Αγωγής ζητούν να ανακοινοποιηθούν στο ορθό οι Πίνακες για τον κλάδο ΠΕ79.01 Μουσικής
Επιστολή εκπαιδευτικών ΤΕ16 και ΠΕ79.01 στην Υπουργό Παιδείας για την καθυστέρηση προσλήψεων στα Μουσικά σχολεία
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ 2020-21 Α Φάση | Ονόματα
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή: Για την Αναγγελία πρόσληψης – Νέο Υπόδειγμα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Ανώνυμος σε

    Ακόμα φαγώνεστε με τους ΤΕ 16 ;
    έχει περάσει τουλάχιστον 20 ετια που τους τσακίσατε επαγγελματικά ηθικά . Προφανώς δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τις θέσεις τους.και εγώ λοιπόν δε θα κάτσω να διαβάσω το κατεβατό σας .

Γράψτε μία απάντηση