Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΑΤΕΑ: Διαδικασία προκήρυξης 3ΕΑ/2019 | Ασάφειες και καθυστερημένα αντανακλαστικά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΑΤΕΑ: Διαδικασία προκήρυξης 3ΕΑ/2019 | Ασάφειες και καθυστερημένα αντανακλαστικά. Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

ΣΑΤΕΑ: Διαδικασία προκήρυξης 3ΕΑ/2019 | Ασάφειες και καθυστερημένα αντανακλαστικά

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε ΑΣΕΠ και των δικαιολογητικών εγγράφων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και με βάση την εμπειρία χιλιάδων υποψηφίων σε αυτές επιδιώκουμε να αναδείξουμε μερικά αρνητικά σημεία.

Σε σχέση με άλλες προκηρύξεις για την εκπαίδευση κατά το παρελθόν, η όλη διαδικασία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και διαβλητή, καθώς οι ασάφειες ή και τα λάθη σε σημεία της προκήρυξης έχουν οδηγήσει ήδη σε παρερμηνείες από πλευράς υπαλλήλων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, με πιθανό αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταχώριση στοιχείων.

Παράλληλα, οι οδηγίες από το ΥΠΠΕΘ προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης έφτασαν καθυστερημένα στις 20 Μαΐου, δηλαδή 4 ημέρες πριν τη λήξη της ηλεκτρονικής αίτησης σε ΑΣΕΠ και 18 ημέρες μετά την έναρξη υποβολής δικαιολογητικών σε αυτές, γεγονός που δημιουργεί αναστάτωση τόσο στους ίδιους τους υπαλλήλους όσο και στους υποψηφίους

Δείτε επίσης:

Προκηρύξεις και Εκλογές: Τι απάντησε το Υπουργείο για τη διαδικασία των προκηρύξεων ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς σε σχέση με τη διενέργεια Εθνικών Εκλογών

Οι υπάλληλοι στις διευθύνσεις δεν θα έπρεπε να βρεθούν σε τέτοιο ρόλο ελεγκτή εγγράφων από τη στιγμή μάλιστα που κάτι τέτοιο έγινε χωρίς να έχουν δοθεί οδηγίες εκ των προτέρων.

Το γεγονός ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους αιτούντες -εν μέσω πολλών ασαφειών σε αρκετά εδάφια της προκήρυξης και με ελλιπή ή και καθυστερημένη επικοινωνία μεταξύ ΑΣΕΠ-ΥΠΠΕΘ για αποστολή οδηγιών σε διευθύνσεις εκπαίδευσης- δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας σε πολλούς υποψηφίους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι υπήρξαν
διαφορετικές ερμηνείες από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης για το ποια έγγραφα θα γίνονται αποδεκτά (πχ μεταφράσεις ξενόγλωσσων πτυχίων) .

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα εκδόθηκαν και πάλι τροποποιήσεις υπουργικής απόφασης για το θέμα της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων στην ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία, εντάσσοντας ακόμη περισσότερους ακαδημαϊκούς τίτλους λίγο πριν τη λήξη της διαδικασίας, γεγονός που μας προβληματίζει για τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της αρμόδιας επιτροπής του ΥΠΠΕΘ ενόψει της προκήρυξης, αλλά και τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί αυτή η συνεχής τροποποίηση.

Δείτε:

ΣΑΚΕΑ: «Εξαφάνιση» του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών από την Ειδική και Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θυμίζουμε, ακόμη, πως η προκήρυξη βάσει του αντίστοιχου νόμου προβλέπει ταβάνι στην προϋπηρεσία (120 μήνες), που προσμετρά μόνο τους μήνες και όχι τις ημέρες που αναγνωρίζονται ως πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Θεωρούμε πως αποτέλεσε αβλεψία εκ μέρους του υπουργείου, το οποίο όχι μόνο έθεσε ταβάνι 120 μηνών, με αποτέλεσμα να αδικηθούν πτυχιούχοι πε71 και πε61, οι οποίοι ήδη χάνουν πάνω από 30 μήνες προϋπηρεσίας, αλλά το “τσουβάλιασμα συνεχίζεται με τη μη προσμέτρηση των ημερών προϋπηρεσίας.

Η αδικία είναι φανερή τόσο στην περίπτωση των συναδέλφων που έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 120 μηνών όσο και για κάθε συνάδελφο που δεν του αναγνωρίζονται και οι ημέρες προϋπηρεσίας που του αναλογούν. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση προς τους υποψηφιους από το υπουργείο είτε άμεσα είτε μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τον υπολογισμό των μηνών προϋπηρεσίας

Ένα ακόμη μελανό σημείο της σχετικής προκήρυξη είναι το ότι δεν προβλέπει κατανομή θέσεων εκ των προτέρων για το σύνολο των διοριστέων ανά κλάδο – ειδικότητα, όπως είθισται να συμβαίνει σε άλλες προκηρύξεις, γεγονός που μας επιτρέπει να τη χαρακτηρίσουμε και ως “προκήρυξη φάντασμα”, αφού το μόνο που ως τωρα θα πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν βγουν οι πίνακες, είναι νέοι πίνακες αναπλήρωσης.

Αυτό γεννά ένα μεγάλο ερώτημα τόσο για τον σωστό προγραμματισμό και την οργάνωση της όλης διαδικασίας όσο και για το κατά πόσο γίνεται υπό συνθήκες διαύγειας.

Ο συνολικός αριθμός, εξάλλου, των αναμενόμενων προκηρυχθεισών θέσεων για όλη την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) δεν καλύπτει παρά ένα μικρό ποσοστό των λειτουργικών της κενών.

Από τη στιγμή, επομένως, που στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν οι διορισμοί θα χρειαστεί επιπλέον η πρόσληψη πολλών χιλιάδων αναπληρωτών για τη στελέχωση των δομών της ΕΑΕ, δεν κατανοούμε τον λόγο απουσίας ενός συγκεκριμένου αριθμού θέσεων ανά κλάδο-ειδικότητα.

Δείτε:

Μετάλλαξη δασκάλου σε Κοινωνιολόγο: «Οταν το όνομα σου δίνει και τη χάρη»

Το κλείδωμα των πινάκων για 3 χρόνια από την έκδοσή τους αποτελεί ένα ακόμη αρνητικό σημείο, καθώς αφενός αποκλείει τους νέους αποφοίτους – μελλοντικούς συναδέλφους από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, αφετέρου περιορίζει την αναγνώριση στοιχείων στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (π.χ. μη προσμέτρηση προϋπηρεσίας).

Η μεταφορά της προϋπηρεσίας από ΠΕ σε ΠΕ συνιστά παράμετρο που επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των πινάκων.

Μέχρι τώρα η προϋπηρεσία προσμετράται για διορισμό για τον αντίστοιχο κλάδο (ΠΕ) του εκπαιδευτικού και θεμελιώνει δικαίωμα διορισμού για τον αντίστοιχο κλάδο. Τώρα πλέον η προϋπηρεσία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κλάδο εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει το τυπικό προσόν.

Τρανό παράδειγμα ο κλάδος των κοινωνιολόγων ΠΕ78. Εδώ να επισημάνουμε πως από το 2009 είναι νομοθετημένη από το υπουργείο απόδοση του δεύτερου ΠΕ στο τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής Οι φετινές αλλαγές και η επιτρεπόμενη μεταφορά προϋπηρεσίας επέτρεψε σε πολλούς αποφοίτους ΠΕ71 να δηλώσουν προτίμηση και για τον κλάδο αυτό(ΠΕ78 ΕΑΕ).

Οι αναμενόμενοι πίνακες θα έχουν τεράστιες ανακατατάξεις και μάλιστα τέτοιες που συνάδελφοι κοινωνιολόγοι θα βιώσουν όσα και οι ΠΕ71 βιώνουν εδώ και μια δεκαετία με τις συνεχείς αλλαγές και ένταξη του κλάδου ΠΕ70 στον πίνακά τους.

Παρομοίως τέτοιες μεγάλες ανακατατάξεις αναμένεται να γίνουν και σε άλλους πίνακες.

Δείτε επίσης:

ΟΛΜΕ- ΑΣΕΠ: Δελτίο Τύπου από τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ στις 22 Μαΐου

Από την πρώτη στιγμή ταχθήκαμε εναντίον του νέου συστήματος διορισμών – προσλήψεων, το οποίο από τη μια κατήργησε τον γραπτό διαγωνισμό αλλά από την άλλη εισήγαγε ακόμα περισσότερα προσόντα με ατεκμηρίωτη μοριοδότηση.

Είμαστε αντίθετοι στη μη προσμέτρηση ολόκληρης της προϋπηρεσίας, στη μη προσμέτρηση προϋπηρεσίας αποκλειστικά στον κλάδο που προσφέρθηκε και στο προσοντολόγιο εν γένει.

Καταγγέλλουμε την όλη διαδικασία ως διαβλητή και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία.


Ήμασταν και θα συνεχίζουμε να είμαστε κατηγορηματικοί ως προς την κατάρτιση πινάκων με βάση τον κλάδο και το πτυχίο και καταγγέλλουμε για άλλη μια φορά τη νομοθέτηση της μεταφοράς προϋπηρεσίας.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση