Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΑΤΕΑ-Ερευνα δράσεων ΕΑΕ: Σχετικά με τα ερωτηματολόγια από την ICAP και τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΑΤΕΑ-Ερευνα δράσεων ΕΑΕ: Σχετικά με τα ερωτηματολόγια από την ICAP και τα προγράμματα ΕΣΠΑ – Επισημάνσεις από τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.

ΣΑΤΕΑ-Ερευνα δράσεων ΕΑΕ

Σε επισημάνσεις επί της Ερευνας των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΑΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωράει ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) με σχετικό έγγραφό του.

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος αναφέρει πως εντύπωση προκαλεί η απόφαση ανάθεσης ενός τέτοιου σημαντικού έργου με παιδαγωγικούς σκοπούς σε μία εταιρεία management και συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Επίσης παρατηρεί προχειρότητα στον χαρακτήρα αυτής της έρευνας, καθώς όπως αναφέρει, επιχειρείται να ενταχθούν σε αυτή όλες οι έννοιες και οι όροι της ΕΑΕ σε λίγες γραμμές, σε μια διαδικαστική προσπάθεια ενασχόλησης με το ζήτημα.

Επιπροσθέτως ο ΣΑΤΕΑ τονίζει πως “η εις βάθος διερεύνηση στο τεράστιο πεδίο της ΕΑΕ στα σχολεία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί όταν αυτό επιχειρείται αποσπασματικά με ένα ερωτηματολόγιο τυπικού χαρακτήρα. Αντιθέτως, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά σε κείμενό μας, ότι το ΥΠΑΙΘ θα πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία και διάλογο με επιστημονικούς φορείς, ενώσεις και φορείς αναπήρων καθώς και συλλόγους γονέων”, καταλήγοντας με την αναφορά πως η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ με ημερομηνία λήξης.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση

Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ)

Θεσσαλονίκη, 23-05-2023

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα ερωτηματολόγια από την ICAP και τα προγράμματα ΕΣΠΑ»

Την περίοδο 8/5/23 έως 12/5/23, στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μήνυμα στα σχολεία με Θέμα η «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ για την Έρευνα των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΑΕ από Υπ. Ανάπτυξης». Τόσο στο επισυναπτόμενο αυτό έγγραφο όσο και στα επισυναπτόμενα ερωτηματολόγια καλούνται μεταξύ άλλων να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) από το 2015 και έπειτα.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε ενημερωνόμαστε για την υποχρέωση του «Σχεδίου Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος». Η υποχρεωτικότητα τίθεται από πλευράς του Υπουργείου. Ακόμη, μέσω της ίδιας αλληλογραφίας, ενημερωθήκαμε ότι την ανάθεση του έργου της αξιολόγησης, την ανέλαβε η εταιρεία με επωνυμία “ICAP ADVISORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με την υπογραφείσα σύμβαση ανάμεσα στα δύο μέρη (ΑΔΑ: ΨΥ6Κ46ΜΤΛΡ-ΚΘΣ,ΑΔΑΜ: 21AWRD008833904)”.

Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση το συνολικό κόστος του έργου ορίζεται, χωρίς τον ΦΠΑ, στις 59.000€ (73.160€ με ΦΠΑ). Εντύπωση μας προκαλεί η απόφαση ανάθεσης ενός τέτοιου σημαντικού έργου με παιδαγωγικούς σκοπούς σε μία εταιρεία management και συμβουλευτικής επιχειρήσεων, η οποία στο πελατολόγιο της περιλαμβάνει από τράπεζες μέχρι και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και το Υπουργείο Υγείας.

Όντας εκπαιδευτικοί της νέας γενιάς με βασικό πτυχίο στην ΕΑΕ και τουλάχιστον έναν μεταπτυχιακό τίτλο οι περισσότεροι από μας και έχοντας αποκτήσει ανάλογη γνώση στο ερευνητικό κομμάτι, παρατηρούμε προχειρότητα στον χαρακτήρα αυτής της έρευνας καθώς επιχειρείται να ενταχθούν σε αυτή όλες οι έννοιες και οι όροι της ΕΑΕ σε λίγες γραμμές, σε μια διαδικαστική προσπάθεια ενασχόλησης με το ζήτημα.

Οι ερωτήσεις στο κάθε ερωτηματολόγιο ξεχωριστά δεν είναι χωρισμένες σε διακριτές ενότητες, ενώ υπάρχει μόνο μία ερώτηση για τον Covid-19 και μάλιστα διπλή, τη στιγμή που οι έρευνες με σημείο αναφοράς τον Covid-19 είναι ξεχωριστές λόγω σημαντικότητας του αντίκτυπου που είχε η συνθήκη της πανδημίας. Τέλος, θεωρούμε ότι ο όρος «δράσεις Ειδικής Αγωγής» που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής των ερωτηματολογίων φαίνεται να υποβαθμίζει θεσμικά την ολότητα της ΕΑΕ. Κατά την άποψη μας, η έρευνα επιχειρεί να θίξει σημαντικά ζητήματα με επιδερμικό τρόπο.

Η εις βάθος διερεύνηση στο τεράστιο πεδίο της ΕΑΕ στα σχολεία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί όταν αυτό επιχειρείται αποσπασματικά με ένα ερωτηματολόγιο τυπικού χαρακτήρα. Αντιθέτως, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά σε κείμενό μας, ότι το ΥΠΑΙΘ θα πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία και διάλογο με επιστημονικούς φορείς, ενώσεις και φορείς αναπήρων καθώς και συλλόγους γονέων. Επιπλέον, θεωρούμε προβληματικό το ότι έχει χρηματοδοτηθεί ιδιωτική εταιρεία για την έρευνα ενός τόσο σημαντικού ζητήματος, με σημαντικό κόστος για το ΥΠΑΙΘ.

Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν σε ουσιαστικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας σε υλικό, τεχνικό εξοπλισμό και υποδομές. Συν τοις άλλοις, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ιδανικότερο ερευνητικό φορέα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα, ως ανεξάρτητοι φορείς, που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν την έρευνα πολύ πιο αποτελεσματικά χάρη στη δεδομένη επιστημονικότητα που διαθέτουν.

Επιπλέον, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας θα μπορούσαν να κάνουν Θεσσαλονίκη, 23-05-2023 παιδαγωγικές προτάσεις πρωτίστως ως προς την ποιοτικότερη αναβάθμισης της παρεχόμενης ΕΑΕ και όχι με λογιστικές αντιλήψεις. Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΥΠΑΙΘ οφείλει να κάνει και να συνεχίσει να κάνει μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Επιπλέον, πρέπει να προχωρήσει το ζήτημα της αναμόρφωσης της Παράλληλης Στήριξης ώστε να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις, εξυπηρετώντας τους σκοπούς της Συνεκπαίδευσης, καθώς η Παράλληλη Στήριξη, από τη σύστασή της αποτελεί τον πυλώνα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και απορροφά από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, ποσοστό αναπληρωτών κάθε χρόνο.

Είναι κοινώς αποδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, και όχι μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με ημερομηνία λήξης, που συνοδεύονται από διαδικαστικές αξιολογήσεις των προγραμμάτων τους, χωρίς να αγγίζουν την ουσία των σκοπών που υπηρετεί η ΕΑΕ.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Δείτε σχετικά

Ερευνα δράσεων Ειδικής Αγωγής: Γνωστοποίηση διαδικασιών-Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ΕAE 

Διορθωτική Επιστολή ICAP σε σχέση με το Ερωτηματολόγιο 2Α της έρευνας δράσεων της Ειδικής Αγωγής

Ποια προγράμματα ΕΣΠΑ δίνουν προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Κατάλογος

Δείτε επίσης

Χρονοδιάγραμμα-εκλογές 25 Ιουνίου: Διερευνητικές-Υπηρ. κυβέρνηση-Ορκωμ/διάλυση Βουλής-Διορισμοί-Υπ. Μεταβολές-Αδειες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση