Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχέδιο δράσης Υπουργείου Παιδείας 2023: Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης-επιλογής στελεχών και λοιπών δράσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχέδιο δράσης Υπουργείου Παιδείας 2023: Τα χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης, επιλογής στελεχών, επιμορφώσεων και δράσεων στην Α/θμια, Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση.

Σχέδιο δράσης Υπουργείου Παιδείας 2023

Ακολουθεί το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 (επιτελική σύνοψη) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο περιέχεται, μεταξύ άλλων, το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το χρονοδιάγραμμα της επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και αξιολόγησης στελεχών και της ολοκλήρωσης επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα των επιμορφώσεων και των λοιπών δράσεων του ΥΠΑΙΘ, όπως π.χ η ενίσχυση του θεσμού του Ψυχολόγου και του Κοινωνικού λειτουργού με την πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και στελέχωση σε όλη την επικράτεια. (ΕΣΔΑμεΑ) (συνεχής δράση) και άλλες δράσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Μεταξύ άλλων περιέχεται:

Διοικητική δομή Υπουργείου

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

 • Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
 • Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
 • Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων Κεντρική Υπηρεσία

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του

Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων

 • Βιβλιοθήκες – Γενικά Αρχεία του Κράτους
 • Περιφερειακές Υπηρεσίες
 • Φορείς Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σιβιτανίδειος
 • Εκκλησιαστικά Σχολεία – Μητροπόλεις
 • ΔΟΑΤΑΠ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΙΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, λοιποί φορείς

Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ 

171.135

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2023)

Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €) 6.080.504

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων (2η χρονιά εφαρμογής)

Κατάθεση Ετήσιου Απολογισμού 100% (14.000 σχολικές μονάδες) 2ο τρίμηνο 2023

 • Αξιολόγηση Σχολείων – υλοποίηση: κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού όλων των σχολικών μονάδων (100%).
 • Καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες της κάθε σχολικής μονάδας, να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους και να αναδειχθούν οι επιτυχίες της κάθε μονάδας.
 • 27 στις 39 χώρες στην έρευνα Education at a Glance του ΟΟΣΑ (2015) έχουν θεσμοθετήσει την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων (https://www.oecdilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en). Στην Ελλάδα θα είναι η δεύτερη φορά που θα εφαρμοστεί καθολικά.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Έναρξη Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών 1ο τρίμηνο 2023

 • Ο ν. 4823/2021 θεσμοθέτησε τη διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως απαραίτητο μέτρο για (α) τη θέσπιση ενός ισχυρού μηχανισμού ανατροφοδότησης και (β) την αποτελεσματική αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Η αποτίμηση γίνεται στα εξής πεδία: Α1) γενική και ειδική διδακτική, Α2) το παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης, Β) υπηρεσιακή συνέπεια & επάρκεια εκπαιδευτικού

Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και αξιολόγηση στελεχών και ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Επιλογή 14.000 σχολικών διευθυντών, αξιολόγηση Περιφερειακών Διευθυντών 1ο και 2ο τρίμηνο 2023

 • Ο ν. 4823/2021 θεσμοθέτησε θέσεις στελεχών με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, τον εξορθολογισμό της διαδικασίας επιλογής στελεχών και την ουσιαστική συμβολή των στελεχών αυτών τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής στελεχών από τον νόμο.
 • Στελέχη Εκπαίδευσης: Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (13), Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας (1ο τρίμηνο), Επόπτες Ποιότητας (1ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ (2ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων (2ο τρίμηνο)
 • Οι νέες Δομές Εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο πυλώνα, τόσο για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

__________________________

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Ταυτότητα Υπουργείου

2. Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

2i. Στόχος 1: Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εμπιστοσύνη στο Δημόσιο Σχολείο

2ii. Στόχος 2: Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Για ένα Αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο

2iii. Στόχος 3: Ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από Λύση Ανάγκης για Λίγους, σε Συνειδητή Επιλογή και Εργαλείο Απασχόλησης για Πολλούς

2iv.  Στόχος 4: Εγγύηση και Προστασία Θρησκευτικής Ελευθερίας

2v. Στόχος 5: Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης

3. Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

3i.  Στόχος I: Προαγωγή της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Στόχος ΙI: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών

Στόχος ΙII: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Δείτε ολόκληρο το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 του ΥΠΑΙΘ εδώ

Δείτε επίσης

Πρωθυπουργός για αξιολόγηση νεοδιόριστων εκπ/κών, αξιολογητών, ψηφιακή κάρτα εργαζομένου στο Δημόσιο, ΑΣΕΠ 

Κεραμέως για τραγωδία Τεμπών: Οφείλουμε να προχωρήσουμε δυναμικά στην αξιολόγηση στο δημόσιο 

Κεραμέως για διορισμούς και αξιολόγηση: Η σύνδεση με τις εκλογές και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών 

Μισθοί πείνας στο Δημόσιο: Μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων και το 2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση