Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχετικά με τη δήλωση κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ για πρόσληψη αναπληρωτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχετικά με τη δήλωση κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ για πρόσληψη αναπληρωτών – Ενημέρωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Σχετικά με τη δήλωση κενών

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και μετά από επικοινωνία με το ΥΠΑΙΘΑ, ύστερα από αναφορές μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) περί μη δυνατότητας δήλωσης όλων των κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης για την  υποβολή της σημερινής Αίτησης-δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης προσληφθέντων αναπληρωτών στα πλαίσια της Α Φάσης προσλήψεων για το 2023-24, “υπάρχει ρυθμιστική διάταξη ήδη από το 2020 που περιλαμβάνεται και στην εγκύκλιο των αναπληρωτών που αναφέρει ότι πρέπει οι διευθύνσεις να βάζουν τόσα κενά ανάλογα με τις πιστώσεις που τους δίνουν”.

Προφανώς το ΥΠΑΙΘΑ αναφέρεται στις παραγράφους 9β και 9γ του άρθρου 5 της υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5/10-8-2023 Απόφασης του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)” η οποία προβλέπουν τα εξής:

β. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε α) εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Β.Π. λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), β) σχολικούς νοσηλευτές δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι σχετικές εισηγήσεις του ανωτέρω εδαφίου δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης.

γ. Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή με τη διαδικασία που ορίζει η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα κενά – Να εμπλακούν τα ΠΥΣΕΕΠ

Βέβαια εδώ πρέπει να δούμε με ποια κριτήρια επιλέγουν κενά οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τη στιγμή που τα ΠΥΣΕΕΠ θα έπρεπε να έχουν σημαίνοντα ρόλο σ αυτή τη διαδικασία. Γενικώς όλο αυτό το ζήτημα της καταγραφής των κενών στο ΟΠΣΥΔ θα πρέπει να επανεξετασθεί από το ΥΠΑΙΘΑ και αν υπάρχει πρόβλημα να δίδονται ΟΛΑ και να επιλέγει ο αναπληρωτής, να βρεθεί ένας τρόπος να μην αδικείται τουλάχιστον και να μην καταστρατηγείται έτσι ο Αξιολογικός Πίνακας.

Ακολουθεί η ενημέρωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Έπειτα από προσωπική επικοινωνία με το υπουργείο παιδείας και πιο συγκεκριμένα με το αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ η ΠΟΣΕΕΠΕΑ σας ενημερώνει ότι υπάρχει ρυθμιστική διάταξη ήδη από το 2020 που περιλαμβάνεται και στην εγκύκλιο των αναπληρωτών που αναφέρει ότι πρέπει οι διευθύνσεις να βάζουν τόσα κενά ανάλογα με τις πιστώσεις που τους δίνουν.

Οι προτεραιότητες κρίνονται από τις κατά τόπους διευθύνσεις.

Ρυθμιστική διάταξη : Ρυθμιστική 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ))

Πάντα στη διάθεση σας!

Με Εκτίμηση,

Βουλιώτης Χρήστος Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Δείτε σχετικά

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) – Απόφαση

Σχετικά με τα κενά στο ΟΠΣΥΔ: Ενημέρωση από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Δείτε επίσης

Διευκρινίσεις τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ | Τι ισχύει 

ΟΠΣΥΔ-αίτηση τοποθέτησης αναπληρωτών: Εκδόθηκε ανακοίνωση για 5-9-2023, έως 23:59-Οδηγίες 

Οδηγίες για αναπληρωτές από το Υπ. Παιδείας: Δήλωση σχολείων-Ανάληψη υπηρεσίας-Δικαιολογητικά-Χρονοδιάγραμμα 

Αποφάσεις πρόσληψης Α Φάσης 2023-24 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Αποφάσεις πρόσληψης Α Φάσης 2023 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ-Γενικά σχολεία | Ανάληψη υπηρεσίας 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Οδηγός για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς: Πρόσληψη-τοποθέτηση-ανάληψη υπηρεσίας-ωράριο-μισθολογικά-άδειες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση