Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικές Μονάδες για Κοινωνικούς Λειτουργούς: Θα ασκούν καθήκοντα στα πλαίσια Τάξεων Υποδοχής σε 48 σχολεία για το 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολικές Μονάδες για Κοινωνικούς Λειτουργούς: Θα ασκούν καθήκοντα στα πλαίσια Τάξεων Υποδοχής σε 48 σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Σχολικές Μονάδες για Κοινωνικούς Λειτουργούς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5372/7-9-2023 η υπ. αριθμ. πρωτ. 97418/Δ1 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου, με την οποία καθορίζονται οι σαράντα οκτώ (48) σχολικές μονάδες τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30, όπου θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής.

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δείτε σε μορφή pdf τις σχολικές μονάδες στο ΦΕΚ Β 5372/7-9-2023

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών από τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου.

______________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

Η υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 υπουργική απόφαση «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

Η υπ’ αρ. 73262/11-08-2023 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (ΑΔΑ: ΩΝΙΜΗ-ΠΦΡ), του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το υπό στοιχεία Φ.2.1/4464/27-07-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας.

Το υπό στοιχεία Φ.20.3/4982/18-08-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Κομοτηνής.

Η υπ’ αρ. 4839/Δ1/31-08-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με την υπό στοιχεία. Φ.1/Γ/550/94717/Β1/30-08-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε επίσης

Οι Οδηγοί των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ με κατευθύνσεις-Υποδείγματα Συμβάσεων-Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή-Λογότυπα κ.α. 

Διευκρινίσεις για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών: Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Οδηγός για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς: Πρόσληψη-τοποθέτηση-ανάληψη υπηρεσίας-ωράριο-μισθολογικά-άδειες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση