Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικό Ημερολόγιο 2023-24 από το Δίκτυο Ευρυδίκη-The Organisation of School Time in Europe

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολικό Ημερολόγιο 2023-24 από το Δίκτυο Ευρυδίκη-«The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2023/24».

Σχολικό Ημερολόγιο 2023-24 από το Δίκτυο Ευρυδίκη

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει την έκθεση με τίτλο «The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2023/24» (Οργάνωση του Σχολικού Χρόνου στην Ευρώπη. Πρωτοβάθμια και Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – 2023/24) από τη σειρά εκδόσεων Facts & Figures.

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσιεύει το σχολικό ημερολόγιο για το 2023/24

Εκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη με θέμα The organization of school time in Europe. Primary and general secondary education – 2023/2024

Πώς οργανώνεται η σχολική χρονιά στα σχολεία της Ευρώπης;

Η έκθεση με τίτλο: «The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2023/24» δίνει εθνικά στοιχεία για τον αριθμό των σχολικών ημερών στο διδακτικό έτος, την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους, την περίοδο και τη διάρκεια των σχολικών εορτών και καλύπτει τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η έκθεση, παρά τις διαφορές, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των χωρών, ως προς  τη δομή του σχολικού έτους. Συγκεκριμένα, σε 11 χώρες, τα σχολεία ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η διάρκεια των θερινών διακοπών ποικίλλει πολύ: Λιγότερο από 7 εβδομάδες στις Κάτω Χώρες, σε ορισμένα ελβετικά καντόνια και στο Λιχτενστάιν ενώ διαρκούν 12 εβδομάδες ή περισσότερο για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τη Λετονία, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Η έκθεση αφορά τις 37 Ευρωπαϊκές χώρες (27 εκπαιδευτικά συστήματα κρατών μελών) που συμμετέχουν στο Erasmus+ programme της Ε.Ε. και  είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στο σύνδεσμο:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-20232024

The report in PDF formL: School Calendars 2023-2024

Δείτε επίσης

Ημερίδα ΙΕΠ-ΕΚΔΔΑ: “Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης-Στρατηγικές και πρακτικές υποστήριξης εκπ/κών”

Σε ΦΕΚ οι νόμοι 5056 και 5057/2023 με τις διατάξεις για Σχολικές Επιτροπές και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση