Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΔΕ: Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΔΕ: Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Απόφαση με τα ονόματα.

Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως αποσπώνται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Η Απόφαση με τα ονόματα

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους:

α) σε θέσεις Διευθυντών, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦ

 

 

Σ.Δ.Ε.

 

 

ΟΝΟΜΑ

ΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

1. ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔ ΣΔΕ ΓΟΥΜΕ

ΝΙΣΣΑΣ

ΠΕ02 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
2. ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔ ΣΔΕ ΑΜΠΕΛΟ

ΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕ

ΜΕΝΗΣ

ΓΕΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙ

ΚΗΣ

 

β) σε θέσεις Υποδιευθυντών, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦ

 

 

Σ.Δ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/ΣΗ

ΕΚΠ/

ΣΗΣ

1. ΑΜΘ ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
2. ΑΜΘ ΣΔΕ ΚΟΜΟ

ΤΗΝΗΣ

ΠΕ06 Δ/ΝΣΗ

Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3. ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔ ΣΔΕ

ΑΜΠΕΛΟ

ΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕ

ΜΕΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟ

ΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ04.04 Δ/ΝΣΗ

Δ.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

4. ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔ ΣΔΕ ΓΟΥΜΕ

ΝΙΣΣΑΣ

ΒΑΡΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
5. ΚΡΗΤΗΣ ΣΔΕ ΡΕΘΥ

ΜΝΟΥ

ΤΖΙΑΦΑΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ86 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤ
6. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑ

ΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΕ78 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕ

ΚΑΝΗΣΟΥ

 

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2025.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε επίσης

Νόμος 4964/2022: Εκσυγχρονισμός Μουφτειών-Επιλογή Δ/ντών σχολείων-Διατάξεις για ΑΕΙ-ΔΟΑΤΑΠ-Ιδ. σχολεία 

Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 

Ολοήμερο σχολείο-Νέο Πρόγραμμα: Δημοτικού και Νηπιαγωγείου-άρθρο 371 του ν. 4957/2022 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ: Με τις διατάξεις για νεοδιόριστους, παράταση θητείας Δ/ντών-Νέο Ολοήμερο-Παιδαγ. Επάρκεια

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Τι προβλέπεται στο άρθρο 99 του ν. 4957/2022-Μεταβατική περίοδος 

Αξιολόγηση-Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση