Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΔΕ: Κριτήρια επιλογής Συμβούλων Ψυχολόγων-Σταδιοδρομίας-εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΔΕ: Κριτήρια επιλογής Συμβούλων Ψυχολόγων-Σταδιοδρομίας-εκπαιδευτικών-Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων.

Κριτήρια επιλογής Συμβούλων Ψυχολόγων-Σταδιοδρομίας-εκπαιδευτικών
Α. Αριθμ. Κ1/83526-ΦΕΚ B 3136 – 19.07.2021

Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Άρθρο 1
Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων – Διαδικασία επιλογής και μοριοδότησης

Ορίζουμε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέα υλοποίησης του Έργου των Σ.Δ.Ε., ως αρμόδιο φορέα για την προκήρυξη των θέσεων Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (άρθρο 19 του ν. 4713/2020, Α’147), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ B 3136 – 19.07.2021

______________

Β. Αριθμ. Κ1/83488- ΦΕΚ B 3136 – 19.07.2021

Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Άρθρο 1
Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων – Διαδικασία επιλογής και μοριοδότησης

Ορίζουμε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέα υλοποίησης του Έργου των Σ.Δ.Ε., ως αρμόδιο φορέα για την προκήρυξη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (άρθρο 19 του ν. 4713/ 2020, Α’ 147), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2
Γραμματισμοί και ειδικότητες εκπαιδευτικών – Κατάταξη – Eπιλογή υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν τα Σ.Δ.Ε. μιας Περιφέρειας και για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ B 3136 – 19.07.2021

______________

Γ. Αριθμ. Κ1/83541

Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Άρθρο 1
Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων – Διαδικασία επιλογής και μοριοδότησης

Ορίζουμε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέα υλοποίησης του Έρ- γου των Σ.Δ.Ε., ως αρμόδιο φορέα για την προκήρυξη των θέσεων Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την παρούσα από- φαση και τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (άρθρο 19 του ν. 4713/2020 – Α ́ 147), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ B 3138 – 19.07.2021

Δείτε επίσης

Πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Δ/ντών-Υποδ/ντών ΣΔΕ
Συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Βουλής του νομοσχεδίου ΥΠΑΙΘ Τρίτη 20.07.2021 στις 10:30
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Μη μισθολογική εξέλιξη και παρακράτηση μισθού για τους αρνητές
Διδακτική η προϋπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ-ΚΕΠΕΑ-ΚΕΑ-ΚΠΕ: Διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ
Πέτσας για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς εκπαιδευτικών: Οποιοσδήποτε σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία έθεσε το ζήτημα αυτό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση