Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΔΕ Σωφρονιστικών Καταστημάτων: Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΔΕ Σωφρονιστικών Καταστημάτων: Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών – Η Απόφαση με τα ονόματα -Η θητεία είναι τριετής και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31η Αυγούστου 2027. 

ΣΔΕ Σωφρονιστικών Καταστημάτων

Ακολουθεί η Απόφαση, υπ. αριθ. πρωτ. 27754/Κ1/ 15-3-2024, του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη με τα ονόματα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μαρούσι, 15-03-2024

Α. Π.: 27754/Κ1

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

………..

9. Την υπ΄ αριθμ. 3/13-02-2024 Πράξη της Πενταμελούς Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και συνέταξε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων Υποδιευθυντών.

10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 21120/Κ1/28-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΟ246ΝΚΠΔ-ΧΩ6) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης «Κύρωση οριστικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για τη θέση Υποδιευθυντή/ντριας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων».

11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 144687/Β3/18-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΚΑ46ΝΚΠΔ-ΖΑΖ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντή/ντριας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων:

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31η Αυγούστου 2027.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών 2024 μετά τις ανακλήσεις | Πίνακες 

Καθυστερούν οι μεταθέσεις εκπ/κών για να συμπεριληφθούν νέες οργανικές 

Απεργία αποχή ΔΟΕ από την αξιολόγηση: Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση