Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΔΕΥ Πελοποννήσου: Τροποποιήθηκε η σύνθεση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΔΕΥ Πελοποννήσου: Τροποποιήθηκε η σύνθεση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης με Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

ΣΔΕΥ Πελοποννήσου

Τροποποιήθηκε η Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου περί ίδρυσης Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5864/18-9-2023 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Αναλυτικά

Τροποποίηση Απόφασης ίδρυσης  Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Δείτε τη νέα Απόφαση ΕΔΩ

__________________________________________

Η λειτουργία των ΕΔΥ

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελείται από: α) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, καθώς και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

Προς διευκόλυνση των μελών ΕΕΠ, Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 και Ψυχολόγων-ΠΕ23, αλλά και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στελεχώνουν τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το especial.gr παραθέτει τον παρακάτω Οδηγό.

Περιεχόμενα Οδηγού

Α. Νόμος 4823/2021 – Αρθρα 16 και 17

B. Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

Γ. Διευκρινίσεις για ΕΔΥ – Εφημερίες και συμμετοχή στις συνεδριάσεις

Δ. Ποιοι εκπαιδευτικοί προηγούνται στη στελέχωση των ΕΔΥ | Διευκρινίσεις

Ε. Διευκρινίσεις για την παρουσία των μελών ΕΕΠ μετά τη λήξη των μαθημάτων, από τη Διεύθυνση ΕΑΕ

ΣΤ. Σχετικά με το ωράριο ΕΔΥ για τον Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30 και Ψυχολόγο ΠΕ23 – Παράθεση νομοθεσίας και επισημάνσεις

Ζ. Διευκρινίσεις για τη λήξη υπηρεσίας μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Η. Οδηγός ΕΔΥ: Συντονισμός-Οργανωτικά-Προτεραιότητες-Διεπιστημονική Συνεργασία-Σχέδια

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε επίσης

ΣΔΕΥ Ηπείρου: Τροποποιήθηκε η σύνθεση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 

Νέα σύσταση ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου: Τροποποίηση Απόφασης 

Διευκρινίσεις τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ | Τι ισχύει

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση