Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Αρθρο 162 του νόμου 5094/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Αρθρο 162 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις».

Σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Τροποποιείται η σειρά προκήρυξης για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), με το άρθρο 162 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις».

Η νέα σειρά επιλογής στελεχών

Με τη διάταξη, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ επιτυγχάνεται η εύρυθμη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 (Α΄136), ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφωνα μ αυτήν σύντομα θα έχουμε την Προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και έπεται η Προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α., των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Θα τροποποιείται η σειρά επιλογής στελεχών με Υπουργική Απόφαση

Προβλέπεται επίσης η σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης να μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 162

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 232 ν. 4823/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του νόµου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται η σειρά, µε την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις για την επιλογή στελεχών εκ- παίδευσης,

β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τοµέων των Ε.Κ., β) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και γ) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταµένων των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Κ.Ε.ΠΕ.Α., των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης του πρώτου εδαφίου µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά.».

Δείτε σχετικά

Νόμος για μη κρατικά Πανεπιστήμια και ενίσχυση των Δημοσίων: Στο ΦΕΚ A 39/13-3-2024 ο νόμος 5094  

Δείτε επίσης

Πλαστό μεταπτυχιακό τίτλο κατέθεσε Δ/ντης σχολείου: Ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Συνήγορος του εκπαιδευτικού θεσμοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση