Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχετικά με τις αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ μελών ΕΕΠ για το 2024-25: Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχετικά με τις αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ μελών ΕΕΠ για το 2024-25: Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια – Ενημέρωση και για ενστάσεις επί των Αποσπάσεων.

Σχετικά με τις αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Μετά την ανακοίνωση της Απόφασης των Αποσπάσεων με τα ονόματα των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που αποσπώνται σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για το διδακτικό έτος 2024-2025 την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024, παρατηρήθηκαν κάποιες μικρού αριθμού αστοχίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το προαπαιτούμενο για Απόσπαση στα ΚΕΔΑΣΥ της διδακτικής υπηρεσίας οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ή ΚΕΔΑΣΥ.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ισχύει το άρθρο 165 του νόμου 5094/2024, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024 και με το οποίο καταργείται ως προαπαιτούμενο για Μετάθεση-Απόσπαση-Διορισμό η διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.

Συγκεκριμένα στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται διαγραφή της φράσης «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021και προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων.

Ομως η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 1ης Σεπτεμβρίου 2024, όπως προβλέπει το άρθρο 215 του ίδιου νόμου, πράγμα που σημαίνει ότι και στις Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25 ισχύει η πρόβλεψη του προαπαιτούμενου για Απόσπαση στα ΚΕΔΑΣΥ της διδακτικής υπηρεσίας οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ή ΚΕΔΑΣΥ.

Ετσι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας επιλαμβάνεται των αναγκαίων διορθώσεων για τις μικρού αριθμού αστοχίες του συστήματος και κυρίως των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναφορικά με την τήρηση των ακόμα εν ισχύ προαπαιτουμένων για Απόσπαση στα ΚΕΔΑΣΥ.

Ενστάσεις

Σχετικά με τη διαδικασία των ενστάσεων επί των Αποσπάσεων, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί των Αποσπάσεων μπαίνουν στον ΟΠΣΥΔ https://opsyd.sch.gr/ στο ιστορικό αιτήσεων, πηγαίνουν στις ενέργειες και επιλέγουν το επιλογές αίτησης. Πατώντας το “επιλογές αίτησης”, οδηγούνται στις λοιπές ενέργειες και επιλέγουν την ένσταση!

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Με ότι νεώτερο επανερχόμεθα

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε σχετικά

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024-25: Τα ονόματα των αποσπασθέντων | Απόφαση 

Ολοκληρώθηκαν οι Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25: Ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις σε ποσοστό 99%! 

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 

Δείτε επίσης

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα

Πρόταση ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς προς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση