Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών | Ενημέρωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών: Ενημερωτικό σημείωμα από τον Αιρετό στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλο -Τα οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα.

Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών

Ακολουθεί ενημερωτικό του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων, σχετικά με τις Μετατάξεις εκπαιδευτικών και την Εγκύκλιο για τις αιτήσεις, που εκδόθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Θέμα: «Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 19/4/2024, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τις εγκυκλίους μετατάξεων

α) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2024-2025 (https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2024/04/egyklios-metataxeon-2024.pdf) και

β) εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2024-2025 (https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2024/04/egyklios-metataxeon-sivitanidioy-2024.pdf)

Τα οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα (τα εντός παρένθεσης αφορούν στη Γ΄ Αθήνας) όπως αποτυπώνονται στην εγκύκλιο των μετατάξεων είναι:
ΠΕ01: 71 (4)
ΠΕ02: 522 (12)
ΠΕ03: 451 (38)
ΠΕ04.01: 121
ΠΕ04.02: 133 (10)
ΠΕ04.04: 119 (12)
ΠΕ04.05: 39 (1)
ΠΕ05: 69 (3)
ΠΕ06: 100
ΠΕ07: 11
ΠΕ08: 27
ΠΕ11: 58 (14)
ΠΕ33: 25
ΠΕ34: 2
ΠΕ78: 39
ΠΕ79.01: 25
ΠΕ79.02: 1
ΠΕ80: 92 (5)
ΠΕ81: 29 (1)
ΠΕ82: 121 (5)
ΠΕ83: 70 (2)
ΠΕ84: 41 (1)
ΠΕ85: 12
ΠΕ86: 89 (15)
ΠΕ87.01: 27 (1)
ΠΕ87.02: 46 (2)
ΠΕ87.03: 13
ΠΕ87.04: 7
ΠΕ87.07: 2
ΠΕ87.08: 13 (2)
ΠΕ87.09: 22 (1)
ΠΕ87.10: 1
ΠΕ88.01: 38 (2)
ΠΕ88.02: 13
ΠΕ88.03: 6
ΠΕ88.04: 9
ΠΕ88.05: 1
ΠΕ89.01: 28
ΠΕ90: 16
ΤΕ01.19 8
ΤΕ01.04: 2
ΤΕ01.06: 2
ΤΕ01.07: 1
ΤΕ01.13: 1
ΤΕ02.02: 6
ΤΕ02.04: 1
ΤΕ16: 2
ΔΕ01.17: 8 (1)
ΔΕ02.01: 35 (1)
ΔΕ02.02: 33 (4)
Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΠΕ02: 26
ΠΕ03/04: 19
Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 σε Καλλιτεχνικά σχολεία
ΠΕ79/ΤΕ16: 4
ΠΕ08: 6
ΠΕ91.01: 2
ΠΕ91.02: 14 (2 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου)
Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 σε Μουσικά σχολεία
ΠΡ79: 268 (6 με ειδίκευση Ταμπουρά στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου)
ΠΕ08: 2
ΠΕ91.01: 2
Οργανικά κενά ανά κλάδο στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων
ΠΕ01: 1
ΠΕ02: 2
ΠΕ03: 2
ΠΕ04.01: 1
ΠΕ04.02: 1
ΠΕ80: 1
ΠΕ81: 1
ΠΕ82: 3
ΠΕ83: 2
ΠΕ87.01: 3
ΠΕ87.03: 1
ΠΕ97.09: 1
ΠΕ88.04: 1
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης από τη Β/θμια Εκπαίδευση:
α. σε άλλους κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β. σε άλλους κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ (κλάδων ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ23,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) ή ΕΒΠ (ΔΕ01),
δ. σε κλάδους εκπ/κών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04),
ε. σε θέσεις μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31),
ζ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (κλάδων ΠΕ23, ΠΕ30)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
  • Για την μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης προϋπηρεσίας) στον κλάδο που υπηρετούν.
  • Δεν επιτρέπεται μετάταξη πριν παρέλθει διετία από το διορισμό.
  • Δεν επιτρέπεται μετάταξη σε κατώτερο κλάδο.
  • Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο (από ΔΕ σε ΤΕ ή ΠΕ, από ΤΕ σε ΠΕ) επιτρέπεται, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.
  • Δεν επιτρέπεται η μετάταξη σε ανώτερο κλάδο πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό εφόσον ο εκπαιδευτικός είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του.
  • Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ, πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).
  • Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.
  • Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Ε.Α.Ε. υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον διορισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5 του ν.4589/2019.
  • Δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν ή μετατάχθηκαν μέσω ΕΣΚ, δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.4 του ν.4807/2021 (Α΄96).
  • Εξαίρεση αποτελεί η μετάταξη για λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (Α΄224) Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 22-04-2024 έως και 01-05-2024.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 19/4/2024
 
Θοδωρής Κατσωνόπουλος,
 
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων ΣΥΝΕΚ
Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μετατάξεων 2024: Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις 22.04 έως 01.05.2024 – Πίνακες με κενά 

Εγκύκλιος Μετατάξεων Σιβιτανιδείου 2024: Αιτήσεις 22.04 έως 01.05.2024 – Πίνακες με οργανικά κενά 

Οργανικά κενά εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Πίνακες 

Δείτε επίσης

Τι λέει ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση