Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολεία σε νοσοκομεία: Για μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας | Διάταξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολεία σε νοσοκομεία: Για μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας – Διάταξη στο υπό Διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σχολεία σε νοσοκομεία

Κατ’ οίκον διδασκαλία ή διδασκαλία σε νοσηλευτικά ιδρύματα μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας προβλέπεται σε διάταξη στο σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Οι ρυθμίσεις είναι αναγκαίες κατά το ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή της δυνατότητας διδασκαλίας σε χώρο νοσηλευτικού ιδρύματος ή σε δομές φιλοξενίας μαθητών που χρήζουν νοσηλείας, καθώς, ενώ υπάρχουν αυτοτελείς σχολικές μονάδες που λειτουργούν εντός συγκεκριμένων νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δεν καλύπτουν όλα τα νοσοκομεία και όλους τους μαθητές που έχουν ανάγκη, όπως επίσης δεν εξυπηρετούνται μαθητές από την επαρχία, που έχουν ανάγκη νοσηλείας στα Νοσοκομεία Παίδων και φιλοξενούνται για σημαντικό χρονικό διάστημα σε δομές κοντά σε αυτά, όπως στις δομές «Φλόγα» και «Ελπίδα».

Αναλυτικά

Άρθρο 43

Κατ’ οίκον διδασκαλία ή διδασκαλία σε νοσηλευτικά ιδρύματα μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 6 ν. 3699/2008

Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί φοίτησης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις :

α) στην περ. γ), αα) στο τρίτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «ή δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο», αβ) στο έκτο εδάφιο το ακρωνύμιο «ΚΕΔΔΥ» αντικαθίσταται με το ακρωνύμιο «ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.»

β) προστίθεται περ. δ) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4.Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:

α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.

β) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι εκπαιδευτικές αυτές δομές θεωρούνται ΣΜΕΑΕ που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εμπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΑΕ παιδιών σχολικής ηλικίας και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίαςαυτών των ΣΜΕΑΕ ρυθμίζονταιαπό κοινές υπουργικέςαποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών.

Φορείς, Ν.Π.Ι.Δ., πιστοποιημένοι από το Ε.ΚΕ. ΠΙΣ., μπορούν να παρέχουν ισότιμα με τις ΣΜΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με βαριά νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή ή δημόσιο νοσοκομείο. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

δ) Με διδασκαλία σε χώρο νοσηλευτικού ιδρύματος ή σε δομές φιλοξενίας μαθητών που χρήζουν νοσηλείας, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης τουνοσηλευτικού ιδρύματος νοσηλείας του μαθητή. Στο πρόγραμμα διδασκαλίαςμαθητών πουνοσηλεύονται ήχρήζουν νοσηλείας και διαμένουν σε δομές φιλοξενίας, μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης. Η διδασκαλία του δεύτερου εδαφίου δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..».

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη Διαβούλευση ΕΔΩ

Δείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Διάταξη στο πολυνομοσxέδιο: Εφαρμογή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια 

Πιερρακάκης στη Βουλή: Και του χρόνου θα γίνει ότι και φέτος με τους 10.000 διορισμούς-Τι είπε για προσλήψεις αναπληρωτών

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας από τη ΔΟΕ Δευτέρα 15.07 για το έγγραφο με τις “διευθετήσεις αξιολόγησης”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση