Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 2024-25

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025 – Αιτήσεις από 22-6-2024 έως και 28-6-2024.

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για το σχολικό έτος 2024-2025» – 70131/Η2/21-6-2024

Για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2024-2025 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αριθ. 632/24-5-2024 έγγραφο του ΣΕΠ Ηρακλείου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-6-2024 έως και 28-6-2024 και ώρα 15:00.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Β) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024-2025» – 70135/Η2/21-6-2024

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 22-6-2024 και λήγει 28-6-2024 και ώρα 15.00. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στη διεύθυνση: Κνωσού 6 Ηράκλειο Κρήτης ή να τα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Τρόπος πρόσληψης

Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής δια της Γενικής Δ/νσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Θεμάτων, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάρτισή τους. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν για το σχολικό έτος για το οποίο καταρτίστηκαν.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προσλαμβάνονται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας του ΣΕΠ οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι πλήρωσης των κενών θέσεων. Στην περίπτωση γραπτής άρνησης επιλεγέντος για πρόσληψη προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα επιλογής, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για την πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση

Δείτε επίσης

Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΙΕΠ 

Διαγωνισμός Pisa: Εξοπλισμός 242 σχολικών μονάδων-Προμήθεια 4.500 laptop και 2.500 ακουστικών 

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχ/σμό της Εκπ/σης-Πρόσκληση για προτάσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση