Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολή ΣΑΧΕΤΙ-Νότια Αφρική: Πρόσκληση για θέση Διευθυντή Ελληνικών Σπουδών-Αιτήσεις έως 16.05.2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολή ΣΑΧΕΤΙ-Νότια Αφρική: Πρόσκληση για θέση Διευθυντή Ελληνικών Σπουδών – Yποβολή αίτησης μέχρι 16 Μαΐου 2024 – Η Ανακοίνωση.

Σχολή ΣΑΧΕΤΙ-Νότια Αφρική

Ακολουθεί η Ανακοίνωση και η σχετική Πρόσκληση

Αναζήτηση Διευθυντή/τριας Ελληνικών στην Σχολή ΣΑΧΕΤΙ στην Ν. Αφρική

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ είναι ένα από τα καλύτερα αγγλόφωνα σχολεία της Ν. Αφρικής (Νηπιαγωγείο – Λύκειο)  και ένα από τα καλύτερα σχολεία της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ομογένεια. Οι μισοί περίπου μαθητές είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά όλοι οι μαθητές διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε όλες τις τάξεις.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ αναζητά Διευθυντή/τρια  Ελληνικών Σπουδών.

Μπορείτε να δείτε την Σχολή ΣΑΧΕΤΙ:

website: https://www.saheti.co.za/

Facebook  :  facebook.com/saheti

Δείτε την αγγελία*:

https://drive.google.com/drive/folders/1ihwe8qJK3XiW5Ph-C3HzFttIhvmpFiDj?usp=sharing

Yποβολή αίτησης μέχρι 16 Μαΐου 2024: recruitment@saheti.co.za  και στο hr@saheti.co.za  με κοινοποίηση gsvlachos@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

gsvlachos@gmail.com

whatsapp  και viber 0027624602740

_______________________________

* Η Αγγελία

Σχολή ΣΑΧΕΤΙ

Διευθυντής/τρια Ελληνικών 2024

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ είναι ένα ανεξάρτητο, μικτό, αγγλόφωνο σχολείο, επικεντρωμένο στην επίτευξη της αριστείας σε κάθε επίπεδο. Το σχολείο μας είναι βασισμένο στις αρχές και το ήθος του Ελληνισμού. Είμαστε περήφανοι για τη δυναμική μας κοινότητα και την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει να αγκαλιάσουμε και περαιτέρω την πολιτιστική πολυμορφία και κατανόηση που αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι του σχολείου μας. Επί του παρόντος αναζητούμε ένα δυναμικό, ενεργητικό και κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για να ενταχθεί στην ομάδα μας ως Διευθυντής/τρια Ελληνικών.

Ως Διευθυντής/τρια των Ελληνικών στο ΣΑΧΕΤΙ θα είστε υπεύθυνος/η για τη διατήρηση, την προώθηση και την διαφύλαξη της Ελληνικής γλώσσας, αλλά και τον εμπλουτισμό σε επίπεδο εθνικής κουλτούρας, ήθους, παραδόσεων και εορτασμών στην κοινότητα του σχολείου μας. Αυτή η θέση έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση του υψηλού προφίλ της ελληνικής παιδείας μέσα στο σχολείο μας.

Γενικά

 Η θέση απαιτεί στρατηγική ηγεσία και διαχείριση της προσφοράς της Ελληνικής γλώσσας και παιδείας σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου, σύμφωνα με τη γραμμή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή η αρμοδιότητα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη συνεχή και ενδελεχή επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και την προώθηση ενός δυναμικού και ενοποιημένου μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Ελάχιστα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό στην Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση, και
 2. Πιστοποίηση στη διδασκαλία / ισοδύναμο προσόν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Εμπειρία:

 1. Τουλάχιστον 10 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία (κατά προτίμηση διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικά επίπεδα.
 2. Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε ανώτερη διοικητική θέση σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 3. Ευχέρεια στην χρήση της τεχνολογίας στην τάξη και για διοικητικούς σκοπούς.

Απαιτούμενες Ικανότητες/Δεξιότητες

 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, συμπεριλαμβανόμενης της γραμματικής, του λεξιλογίου και της εκφοράς του λόγου. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής.
 • Ισχυρές ηγετικές και διοικητικές ικανότητες για τη δημιουργία ενός θετικού και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος για την καθοδήγηση και ανάπτυξη του προσωπικού.
 • Ικανότητα να εργάζεται σε συνεργασία με άλλους και ικανότητα να εμπνέει την ομάδα.
 • Ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων για αποτελεσματική επικοινωνία με μαθητές, γονείς και συναδέλφους.
 • Προσαρμοστικότητα που επιτρέπει την υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών και τεχνολογιών διδασκαλίας.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 •  Η αγάπη και ο ενθουσιασμός για τον ελληνικό πολιτισμό, μαζί με την εμπεριστατωμένη γνώση της ελληνικής ιστορίας, των παραδόσεων, της γλώσσας και των τεχνών είναι απαραίτητα.
 • Ικανότητα παροχής ενός σαφούς και πολλά υποσχόμενου μελλοντικού στόχου για το πρόγραμμα των Ελληνικών και ικανότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας του στόχου αυτού προς όλους τους εμπλεκόμενους.
 • Καινοτόμος σκέψη, ικανότητα συνεργασίας, δημιουργική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης.
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων σε όλα τα επίπεδα
 • Γνήσιος σεβασμός για την πολυπολιτισμικότητα της σχολικής κοινότητας και κατανόηση του πώς μπορεί να προαχθεί ο ελληνικός πολιτισμός μέσα σε αυτήν.
 • Δέσμευση για συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Δέσμευση για συμμετοχή στις εξωσχολικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του σχολείου.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης:

Παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας στο recruitment@saheti.co.za και/η στο hr@saheti.co.za.

Ημερομηνία λήξης: 16 Μαΐου 2024

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών και διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μία πρόσληψη πριν από την ημερομηνία λήξης για τη θέση αυτή, εάν βρεθεί ένας/μία κατάλληλος/η υποψήφιος/α. Η υποβολή ενός Βιογραφικού δεν σημαίνει ότι ο/η υποψήφιος/α θα προσκληθεί σε συνέντευξη. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν πληροί τα προσόντα που ζητούνται για τη θέση αυτή, αποκλείεται αυτόματα. Εάν ένας/μία υποψήφιος/α δεν λάβει απάντηση από το σχολείο μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήξης, μπορεί να θεωρήσει ότι η αίτησή του/της δεν έγινε δεκτή.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η υποβολή της αίτησής σας στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς πρόσληψης για την προαναφερθείσα θέση και όλες τις εσωτερικές διαδικασίες που συνδέονται με την αίτηση για τη θέση αυτή.

Αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για υποβολή αναφοράς και η υποβολή της αίτησής σας επιβεβαιώνει την συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό. Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ επιβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δείτε επίσης

ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων-Νοσηλευτών-Ειδικών Θεραπευτών 

Μέσω εφορίας θα πληρώνουν οι γονείς τις φθορές από βανδαλισμούς μαθητών στο σχολείο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση