Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικός Τροχονόμος: Το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού-Πλαίσιο προστασίας εθελοντικής απασχόλησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολικός Τροχονόμος: Το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού-Πλαίσιο προστασίας της εθελοντικής απασχόλησης – Παράθεση στοιχείων από την Υπουργό Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως στη Βουλή.

Σχολικός Τροχονόμος

Το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου παρέθεσε στη Βουλή η Υπουργός Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στα πλαίσια Κοινοβουλευτικής Ερώτησης.

Ακολουθεί η τοποθέτηση της Υπουργού:

Ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου θεσμοθετήθηκε τη δεκαετία του ΄90

“θα ήθελα να υπογραμμίσω τη μεγάλη χρησιμότητα που έχει ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών μας από το σχολείο. Yπάρχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς και αυτό είναι το καθεστώς εθελοντικής απασχόλησης.

Είναι μια υπηρεσία που έχει θεσμοθετηθεί από τη δεκαετία του ΄90 και λειτουργεί επιτυχώς δεκαετίες τώρα με τη μορφή της εθελοντικής εργασίας”.

Οι σχολικοί τροχονόμοι είναι εθελοντές

“Οι σχολικοί τροχονόμοι είναι εθελοντές. Κατά συνέπεια δεν συνιστούν προσωπικό του σχολείου ή του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, δηλαδή των δήμων”.

H KYA που προβλέπει αποζημίωση 176 ευρώ

“Υπάρχει Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του 2007, για την καταβολή από το σχολικό έτος 2007-2008 και μετά αποζημίωσης η οποία ανέρχεται στο ποσό ύψους 176 ευρώ μηνιαίως. Αυτή η αποζημίωση καταβάλλεται σε όσους προσφέρουν υπηρεσίες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση πλην του χαρτοσήμου απόδειξης 1% του ΟΓΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ και προς τον σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων των δήμων και κοινοτήτων οι ΟΤΑ μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόμο ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι έχουν πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους”.

Τι προβλέπεται για τα ειδικά σχολεία

“Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία χρηματοδοτούνται οικείοι ΟΤΑ ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους”.

Χρηματοδότηση Δήμων

“Και στο πλαίσιο αυτό από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του έτους 2023 αποδόθηκε στους δήμους ένα συνολικό ποσό 140 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις οποίες αυτές δαπάνες περιλαμβάνεται και η αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων. Στις 15 Ιανουαρίου του 2024 το Υπουργείο Εσωτερικών κατένειμε περαιτέρω πόρους 28 εκατομμύρια για την κάλυψη περαιτέρω αναγκών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Πλαίσιο προστασίας της εθελοντικής απασχόλησης

“Οι εθελοντές αυτοί δεν υπάγονται στους υπαλλήλους του δημοσίου των ΟΤΑ, Α΄ και Β΄ βαθμού των νομικών προσώπων και ούτω καθεξής. Έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς. 

Στο νόμο 4873/2021 θεσμοθετήθηκε πλαίσιο προστασίας της εθελοντικής απασχόλησης, σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης υποχρεούται να λαμβάνει με την ευθύνη του όλα τα μέτρα για την προστασία των απασχολουμένων, να τηρεί αναλόγως τις διατάξεις εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας και ούτω καθεξής”.

Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης

“Εν προκειμένω το άρθρο 14 παρ. 2γ του συγκεκριμένου νόμου προβλέπει την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης, μέχρι συγκεκριμένου ορίου, υπό την προϋπόθεση εθελοντικής απασχόλησης με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης 10 ώρες μηνιαίως”. 

Ειδική εφαρμογή στην ΕΡΓΑΝΗ για τους εθελοντές

“Επίκειται και η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας ειδικής εφαρμογής στην ΕΡΓΑΝΗ για τους εθελοντές. Θα είναι ένα πλήρες πλαίσιο για την εθελοντική απασχόληση και για την τροποποίηση του συστήματος της ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου ακριβώς για την προστασία των εθελοντών και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας”.

Γιατί δεν μονιμοποιούνται

“Γιατί δεν τους μονιμοποιούμε; Δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα στο άρθρο 103 απαγορεύει τη μονιμοποίηση δια νόμου προσωπικού και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πάγια αυτή και έχει κριθεί και πολλάκις από το Συμβούλιο της Επικρατείας”.

Δείτε επίσης

Κεραμέως-διορισμοί 2024: Που θα δοθεί έμφαση-Το 2025 νέος γραπτός διαγωνισμός 

Απόφοιτοι Επιπέδου 5 Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Υλοποίηση Προγραμμάτων επιμόρφωσης- Αρθρο 167 του ν. 5094/2024 

 ΠΟΣΥΠ-αξιολόγηση: Νόμιμη και Ισχυρή η απεργία-αποχή – Δεν έχει προσβληθεί δικαστικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση