Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκροτήσεις ΠΥΣΕΕΠ ΑΜΘ-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων: Τα μέλη των 3 Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκροτήσεις ΠΥΣΕΕΠ ΑΜΘ-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων: Τα μέλη των 3 Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Συγκροτήσεις ΠΥΣΕΕΠ ΑΜΘ-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων

Συγκροτήθηκαν με Αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικά

Α. Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αν. Μακεδονίας- Θράκης

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σαραφίδου Αικατερίνη του Δημητρίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, ως Πρόεδρος.

2. Εμμανουηλίδης Δανιήλ του Μιχαήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, ως Αντιπρόεδρος

3. Φλωρίδης Θεόδωρος του Ζαχαρία, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως τακτικό μέλος.

4. Φράγκος Σταύρος του Ευθυμίου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30, Αναπλ. Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ Ροδόπης, ως τακτικό αιρετό μέλος.

5. Ιομέρη Αθανασία του Χρήστου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30, Διευθύντρια του ΕΝΕΕΓΥΛ Κομοτηνής, ως τακτικό αιρετό μέλος.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1. Στυλιανίδου Ευμορφία του Βασιλείου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

2. Γιαντσόπουλος Γεώργιος του Θεόδωρου, Αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

3. Τζουμάκα Αλεξάνδρα του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ70 , Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ Έβρου.

4. Βογιατζόγλου Ευγενία του Νικολάου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30, του ΕΝΕΕΓΥΛ Κομοτηνής.

5. Λαζαρίδου Σμαρώ του Ηρακλή, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης. Βασιλειάδου Ευαγγελία του Χαράλαμπου, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, κλάδου ΔΕ01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

Ως Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας – Θράκης ορίζεται ο Κουκουζέλης Μάριος, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ-Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης με αναπληρωτή τον Ιωάννου Αντώνιο, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ-ΔιοικητικόςΟικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση συγκρότησης ΕΔΩ 

Β. Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου

Ο ΠΔΕ ορίζει ως:

1. Πρόεδρο του συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Ηλία του Ευστρατίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

2. Αντιπρόεδρο και τακτικό μέλος την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Μητσιώνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

3. Τακτικό μέλος την κ. Χατσίδου Αφροδίτη του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κ. Μπίκα Χαρούλα του Γρηγορίου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων.

4. Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Χαρίση Ιωάννα του Στεφάνου, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ28 του ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Στεργιούλη Ιωάννη του Παναγιώτη, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ28 του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων.

5. Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Τζίμα Αικατερίνη του Ευαγγέλου, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 του 1ου Ειδικού ΔΣ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Καούκη Στυλιανή του Παναγιώτη, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιωαννίνων.

Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ε.Β.Π., στις συνεδριάσεις θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013, η κ. Σιούτη Φωτεινή του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Αλεξίου Νικολέττα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του 1ου ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κοντοδήμου Αγγελική του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κ. Λεοντάρη Μαρία του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ ΔιοικητικόςΟικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αιρετών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση συγκρότησης ΕΔΩ

Γ. Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων

Συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων, ως εξής:

1. Σαββίδου Δέσποινα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως πρόεδρος, με αναπλήρωτή της τον κ. Αλεξανδράτο Γεώργιο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, κλάδου ΠΕ 70.

2. Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος με αναπλήρωτή του, τον κ. Αλαμάνο Χαρίλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

3. Μπεσίρη Δημήτριο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού ΄Εργου κλ. 70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια του την κα Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ Λευκάδας.

4. Αγάθου Μαρία, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κα Παγκράτη Αλεξάνδρα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ ΠΕ 21 Λογοθεραπευτών.

5. Δεσύλλα Κασσιανή, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κα Καρέλλου Ιωάννα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Εισηγήτρια ορίζεται η κ. Σαββίδου Δέσποινα , Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Επίσης ορίζεται η κ. Στεριώτη Ελένη, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, με αναπληρώτριά της την κα Μανάτου Ευτυχία, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πετράκη Άννα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με αναπληρώτριά της την κα Καλαβρέζου Πολυξένη, Διοικητική υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση συγκρότησης ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2023: Η Απόφαση συγκρότησης με τα μέλη του Συμβουλίου 

ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2023: Η Απόφαση συγκρότησης και τα μέλη του Συμβουλίου

Συγκρότηση ΚΥΣΔΕ 2023: Η Απόφαση με τα ονόματα 

Συγκρότηση ΚΥΣΠΕ 2023: Η Απόφαση με τα ονόματα 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση