Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκρότηση ομάδων για πληροφοριακά συστήματα e-εγγραφές/e-doatap/GIS-based «Χωροταξικό»/synsyn του ΥΠΑΙΘΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκρότηση ομάδων για πληροφοριακά συστήματα e-εγγραφές-e-doatap-GIS- based «Χωροταξικό»-synsyn του ΥΠΑΙΘΑ – Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη.

Συγκρότηση ομάδων για πληροφοριακά συστήματα ΥΠΑΙΘΑ

Στη συγκρότηση Ομάδων για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων:

α. e-εγγραφές, για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών/- τριών σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025.

β. e-doatap, για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «e-doatap» για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

γ. GIS- based «Χωροταξικό» για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος GIS- based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών

δ. synsyn του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «synsyn» για τη διαχείριση θεμάτων της κτηριακής υποδομής της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α,

προέβη ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κυριάκος Πιερρακάκης με την υπ. αριθ. 38575/ Α7/12-4-2024 Απόφαση που υπέγραψε.

Αναλυτικά

Συγκροτούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

Α. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «e-εγγραφές» για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών/- τριών σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025.

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-εγγραφές»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή για την εγγραφή, ανανέωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών/-τριών σε δημόσια ΓΕ.Λ., στα οποία περιλαμβάνονται και τα Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά Σχολεία και οι Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γυμνασίων., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., και τις G2G (Government to Government) εφαρμογές:

α. για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών από τις Διευθύνσεις [3] Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΓΕ.Λ. και

β. για την κατανομή σε ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. από την Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Το αποτέλεσμα που προκύπτει αφορά στην έγκαιρη δημιουργία τμημάτων στις σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας και κατ’ επέκταση στην πρόβλεψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και των αναγκών σε βιβλία.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει:

τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, όπως το πληροφοριακό σύστημα myschool και τις υπηρεσίες ταυτοποίησης της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. μέσω TaxisNet, το τεστ αντοχής και αξιοπιστίας της εφαρμογής, την παρακολούθηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, τη δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, τη λήψη ασφαλών αντιγράφων των δεδομένων και επανάκτηση εφαρμογών, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, την επικαιροποίηση των οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-eggrafes.

3. Ορισμός της Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., είναι οι:

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως συντονίστρια της λειτουργίας της εφαρμογής και υπεύθυνη επεξεργασίας των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής, καθώς και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του οικείου Υπουργείου, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της επικράτειας.

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Τεχνικός Υπεύθυνος, μηχανικός λογισμικού, υπεύθυνος για την εφαρμογή και συγκεκριμένα: για την ψηφιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής, για τη διαχείριση της ομάδας των προγραμματιστών του έργου, τον συντονισμό λειτουργίας της εφαρμογής, για την επεξεργασία των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος και αναλυτής/προγραμματιστής τόσο στο frontend όσο και στο backend της εφαρμογής.

ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος και αναλύτρια/προγραμματίστρια της εφαρμογής τόσο στο frontend όσο και στο backend της εφαρμογής.

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως μέλος και διαχειριστής των εξυπηρετητών του συστήματος.

___________________________

Β. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «e-doatap» για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-doatap»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή, η οποία παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του συστήματος του σταδίου της διαδικασίας που βρίσκεται η αίτησή τους προκειμένου να λαμβάνουν σχόλια/ειδοποιήσεις άμεσα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για πιθανές περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται. Η διεκπεραίωση του φακέλου του πολίτη γίνεται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναγνώρισης τίτλου (δρομολόγησης, προέλεγχου, εισήγησης από ειδικό εισηγητή, εισήγησης από Ακαδημαϊκό σύμβουλο, έκδοσης απόφασης ισοτιμίας ή αντιστοιχίας, διοικητικός έλεγχος) αυτοματοποιώντας πλήρως τις εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά ο χρόνο αναγνώρισης ενός πτυχίου αλλοδαπής.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με συστήματα όπως: οι υπηρεσίες ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) μέσω TaxisNet, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων της Αλλοδαπής (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το σύστημα «e-diplomas» που περιλαμβάνει τη βεβαίωση κτήσης των πτυχίων που απονέμουν τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον έλεγχο γνησιότητας αυτών, τον προσδιορισμό των απαραίτητων προδιαγραφών και τροποποιήσεων που απαιτούνται ενόψει της ψηφιοποίησης του συνόλου του αρχείου του οργανισμού και την ανάπτυξη των κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών με το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System), το σχεδιασμό, ανάλυση και υλοποίηση της διαδικασίας επανεξέτασης αιτήσεων αναγνώρισης τίπτλων της αλλοδαπής, το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων, την επικοινωνία με την/τον υπεύθυνη/ο προστασίας δεδομένων του Οργανισμού (DPO), την υποστήριξη χρηστών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, την επικαιροποίηση των οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-doatap.

3. Ορισμός της Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., είναι οι:

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος και διαχειρίστρια των εξυπηρετητών του συστήματος.

ΚΟΜΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Τεχνική Υπεύθυνη, προγραμματίστρια/αναλύτρια, υπεύθυνη για την εφαρμογή και συγκεκριμένα για: την ψηφιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής, τη διαχείριση της ομάδας των προγραμματιστών του έργου, το συντονισμό λειτουργίας της εφαρμογής, την επεξεργασία των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής και την επικοινωνία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος και προγραμματιστής υπεύθυνος για το backend της εφαρμογής.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος και προγραμματιστής υπεύθυνος για το frontend της εφαρμογής.

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ως μέλος και προγραμματιστής υπεύθυνος για το backend της εφαρμογής.

___________________________

Γ. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος GIS- based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος GIS- based «Χωροταξικό»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2G (Government to Government) εφαρμογή «Χωροταξική κατανομή μαθητών» που παρέχει αυτοματοποιημένη χωροταξική κατανομή των μαθητών/-τριών στις σχολικές μονάδες, την G2G εφαρμογή «Εγγραφή σε Γυμνάσιο» για τη διαχείριση των αιτήσεων εγγραφής στο Γυμνάσιο και την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή «Αναζήτηση σχολείων» για την εύρεση σχολικών μονάδων με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με την εφαρμογή «e-εγγραφές» και το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων, την επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο/η προστασίας δεδομένων του Υπουργείου (DPO), το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, την υποστήριξη χρηστών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και την τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, καθώς και την επικαιροποίηση των οδηγών χρήσης σε μορφή βίντεο.

Χρησιμοποιούνται αρχές του «Personal eXtreme Programming», συνεργατικό εργαλείο διαχείρισης έργου, όπως και πλατφόρμα συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων. Ως αποθετήριο του κώδικα ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/GIS-Xorotaksiko .

3. Ορισμός της Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., είναι οι:

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως Τεχνικός Υπεύθυνος, μηχανικός λογισμικού και υπεύθυνος του συστήματος και συγκεκριμένα: για την αρχιτεκτονική λογισμικού, τον σχεδιασμό λογισμικού, την υλοποίηση frontend και backend του συστήματος, τη διαχείριση των εξυπηρετητών του συστήματος, τη συγκέντρωση των προδιαγραφών, την παρακολούθηση της [6] λειτουργίας, συντήρησης της εφαρμογής και της λήψης αντιγράφων ασφαλείας καθώς και της υποστήριξης των χρηστών της εφαρμογής.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως συντονίστρια της λειτουργίας της εφαρμογής και υπεύθυνη επεξεργασίας των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής, καθώς και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του οικείου Υπουργείου και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της επικράτειας.

___________________________

Δ. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «synsyn» για τη διαχείριση θεμάτων της κτηριακής υποδομής της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού συστήματος

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την εσωτερική ηλεκτρονική εφαρμογή «Αιτημάτων συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών» που σχετίζονται με τις κτηριακές υποδομές του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ.. Παρέχει τη δυνατότητα στους/στις υπαλλήλους του Υπουργείου να υποβάλουν αίτημα γνωστοποίησης και αποκατάστασης βλάβης, το οποίο ανατίθεται στο κατάλληλο τεχνικό κλιμάκιο του αρμόδιου Τμήματος Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει τη συντήρηση και λειτουργία του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων, τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και την τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, καθώς και την επικαιροποίηση των οδηγών χρήσης.

Ως αποθετήριο του κώδικα ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/synsyn .

3. Ορισμός της Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., είναι οι:

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Τεχνικός Υπεύθυνος για την εφαρμογή και συγκεκριμένα: για τh συντήρηση, τον συντονισμό λειτουργίας της εφαρμογής, την επεξεργασία των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής, τη διαχείριση του εξυπηρετητή όπου φιλοξενείται η εφαρμογή και τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως συντονίστρια της λειτουργίας της εφαρμογής και υπεύθυνη επεξεργασίας των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής, καθώς και της επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Υπουργείου. Την επίβλεψη του έργου και των τεσσάρων ομάδων θα έχει η κ. Χαραμούσου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Οι τρεις πρώτες, εξωτερικές, εφαρμογές είναι αναρτημένες στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr- μέσω ανακατεύθυνσης, ενώ οι πολίτες έχουν και άμεση πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών συνδέσμων https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/, https://e-doatap.doatap.gr/ και https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/ αντίστοιχα.

Οι ομάδες θα λειτουργούν εντός ωραρίου εργασίας και στην περίπτωση που θα λειτουργούν εκτός ωραρίου, θα καταβάλλεται αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις για υπερωριακή εργασία.

Η διάρκεια ισχύος των εν λόγω ομάδων ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου τους ή/και την αντικατάσταση της παρούσας Απόφασης.

Από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία 148611/Α7/30-11- 2022 (ΑΔΑ: 6ΔΝΗ46ΜΤΛΗ-ΤΨΣ) Υ.Α..

Δείτε επίσης

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Παιδείας-εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπ/σης 

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Από 2.000 στις 4.000 τα τελευταία χρόνια 

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο-Αδειες-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις | Οδηγός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση