Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως για το φλέγον ζήτημα του κλάδου Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78 (πρώην ΠΕ10).

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων

Δημοσιεύουμε ακολούθως Υπόμνημα προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, το οποίο αφορά στη θέση του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ), αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την ένταξη των αποφοίτων του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ),  στον κλάδο Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78 (πρώην ΠΕ10).

Παλαιότερο  κείμενο του ΣΕΚ είχε αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας τον Μάιο 2019 και διαμορφωμένο το επισυναπτόμενο στις αρχές Δεκεμβρίου 2019 στην Υπουργό Παιδείας.

Δείτε το Υπόμνημα

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων

Αθήνα 17/12/2019

Αρ.Πρωτ.: 035/2019

Θέμα: Υπόμνημα προς την Υπουργό Παιδείας  κα Κεράμεως Νίκη.

Αξιότιμη Υπουργέ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 39 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-09), οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ),  μπορούν να εντάσσονται και στον κλάδο Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78 (πρώην ΠΕ10).

Μέχρι πρόσφατα αυτό δεν δημιουργούσε πρόβλημα στις αιτήσεις αναπληρωτών,  με δεδομένο ότι η προϋπηρεσία δεν μεταφέρονταν από κλάδο σε κλάδο κι έτσι ένας απόφοιτος του εν λόγω τμήματος  που εργαζόταν ως δάσκαλος ειδικής αγωγής (ΠΕ71) δεν μπορούσε να κάνει χρήση της προϋπηρεσίας του και στον πίνακα ΠΕ78. Πλέον όμως, εφόσον  ο νόμος 4589/2019 επιτρέπει την μεταφορά προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο, ολόκληρος ο υφιστάμενος κλάδος των ΠΕ78 οδηγείται σε εξοστρακισμό από οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης – γενική ή ειδική- δεδομένου του πλήθους των αποφοίτων ΠΕ71 του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και των μορίων προϋπηρεσίας που διαθέτουν.

Οι τελευταίοι, μάλιστα, αν το επιθυμούν , κάνοντας χρήση ασαφειών του ίδιου νόμου, δύνανται εκτός από την Β’θμια Ειδική Αγωγή να προσληφθούν και στην Γενική Β’θμια Εκπαίδευση διδάσκοντας Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου – πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα. Το παράλογο βέβαια είναι ότι ως δάσκαλοι ειδικής, οι ίδιοι απόφοιτοι δεν δύνανται να διδάξουν σε δομές Α’θμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα ως προς την ένταξη των αποφοίτων του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον κλάδο ΠΕ78, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε αναλυτικότερα τα εξής:

 Οδηγοί Σπουδών
  • Οι οδηγοί σπουδών του εν λόγω τμήματος του ΠΑΜΑΚ από το 2010 έως σήμερα, είναι αποκαλυπτικοί για την σχετικότητα του χορηγούμενου τίτλου του τμήματος με τις κοινωνικές επιστήμες εν γένει: Συνολικά  για όλο το διάστημα από την ένταξη του τμήματος στον κλάδο ΠΕ78, το μόνο σταθερό και άμεσα σχετικό με κοινωνικές επιστήμες μάθημα είναι η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, μάθημα Α’ ή Β’ Εξαμήνου  Σπουδών, το οποίο παρέχεται ΠΡΙΝ ο φοιτητής επιλέξει κατεύθυνση σπουδών στο εν λόγω τμήμα. Άλλα μαθήματα εν μέρει σχετικά όπως είναι «η Εκπαιδευτική και Κοινωνική Συμπερίληψη ατόμων με ειδικές Ανάγκες και Αναπηρίες» ή  «Εφαρμογή της Στατιστικής σε Κοινωνικές Επιστήμες»  είτε δεν διδάσκονται όλα τα έτη ή αλλάζουν ονομασία κι εν συνεχεία εξοβελίζονται, όπως φαίνεται στους σχετικούς επισυναπτόμενους οδηγούς σπουδών). Δεν είναι δυνατό 2 διαφορετικές κατευθύνσεις του ίδιου τμήματος με εντελώς διαφορετικά προγράμματα σπουδών η κάθε μία, να εντάσσονται σε κλάδο με τον οποίο -βάσει των προγραμμάτων σπουδών αυτών – δεν έχουν καμία σχέση. Σε κάθε περίπτωση προκύπτει το ερώτημα:
  • Με ένα μάθημα κοινωνιολογίας γίνεσαι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ; Την ένταξη σε συγκεκριμένη ειδικότητα καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών και σε καμιά περίπτωση ο τίτλος. Θεωρούμε λοιπόν πως κακώς εντάχθηκε το εν λόγω τμήμα στον τότε κλάδο ΠΕ10 (νυν ΠΕ78), χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση (απαραίτητη νομικά), του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (σήμερα ΙΕΠ).

Μάλιστα,στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», δεν αναφέρεται πουθενά στο επίμαχο άρθρο 39, η σχετική αιτιολόγηση για την ένταξη του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στον τότε κλάδο ΠΕ10 (νυν ΠΕ78). Είναι πιθανό η ένταξη του τμήματος (χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης) να έγινε εκτός τυπικής διαδικασίας, λίγο πριν την τελική έκδοση του νόμο Ν.3794/2009 σε ΦΕΚ.

Αντίστοιχη Περίπτωση άλλου τμήματος
  • Θα πρέπει δε, να επισημανθεί συμπληρωματικά ότι:Το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,αποτελεί μια αντίστοιχη περίπτωση τμήματος, με διαφορετικές κατευθύνσεις, από τις οποίες μόνο η κατεύθυνση «Κοινωνική Ανθρωπολογία» εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ78 και μάλιστα με τον ίδιο νόμο με τον οποίο εντάχθηκε το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βλ. παρ 2γ του άρθρου 39 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ 156/Α/4-9-09).Γιατί λοιπόν στον νόμοαυτόν γίνεται σαφής διάκριση ως προς το ποιά από τις κατευθύνσεις του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίαςεντάσσεται στο ΠΕ78, ενώ στην περίπτωση του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής δεν έγινε κάτι αντίστοιχο;

Επίσης, στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, κάθε κατεύθυνση είναι διακριτή και οδηγεί σε απονομή τίτλου που εντάσσει τον απόφοιτο σε συγκεκριμένο κλάδο με βάση τα σχετικά προγράμματα σπουδών κάθε κατεύθυνσης.Για παράδειγμα, ο απόφοιτος με κατεύθυνση «Ιστορία» εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ02,ο απόφοιτος του τομέα «Αρχαιολογία» εντάσσεται στο ΠΕ02 και ο απόφοιτος της κατεύθυνσης «Κοινωνική Ανθρωπολογία» εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ78. Δεν έχουμε δηλαδή μια apriori απονομή τίτλου ΠΕ78 για όλες τις κατευθύνσεις όπως στην περίπτωση του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Παιδαγωγική Επάρκεια των αποφοίτων ΠΑΜΑΚ
  • H παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που έχει δοθεί στο τμήμα βασίζεται σε απόφαση συγκλήτου, κι έγινε με γνώμονα τις επερχόμενες ανακοινωμένες 4500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή(βλ. πρακτικά Συγκλήτου Πανεπιστημίου). Πρόκειται για αυτο-προσδιορισμό παιδαγωγικής επάρκειας – το ίδιο το Πανεπιστήμιο την δίνει στους φοιτητές του. Αυτό επιτρέπεται μεν από το άρθρο 111 του νόμου 4547/2018 (τα ίδια τα Πανεπιστήμια να δίνουν παιδαγωγική επάρκεια) και δύναται να έχει αναδρομική ισχύ. Προκύπτει όμως το εξήςπαράδοξο:το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι το μοναδικό τμήμα που εντάσσει απόφοιτό του στον κλάδο ΠΕ78έχοντας παιδαγωγική επάρκεια από κτήσης πτυχίου,όταν την ίδια στιγμή όλοι οι υπόλοιποι που εντάσσονται στον ΠΕ78απαιτείται να έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της ΑΣΠΑΙΤΕ.Πρόκειται δηλαδή για ένα  τμήμα, του οποίου η μία κατεύθυνση («Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες»), προσδίδει στον απόφοιτό του πάμπολλα πλεονεκτήματα:όχι μόνο παιδαγωγική επάρκεια αλλά και πτυχίο το οποίο προσμετράται ΚΑΙ ως μεταπτυχιακό(βλ. Ν.4589/2019, Αρ.58, παρ1, περ.ββ).Αυτά τα μοριοδοτούμενα κριτήρια θα έχουν ισχύ και θα «μεταφέρονται» και στους πίνακες Β’Θμιας; Από τα παραπάνω, προκύπτει ξεκάθαρα η ιδιαιτερότητα του ζητήματος και η ανάγκη παροχής  διευκρινήσεων ως προς το συγκεκριμένοτμήμα.

Τέλος να σημειωθεί ότι: Στο νόμο υπ’ αριθ. 4386/2016 (ΦΕΚ83/2016, άρθρο 62) συμπεριλήφθηκε στα τμήματα που διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μόνο το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όχι το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατεύθυνση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τίτλος σπουδών (πτυχίο) που προσμετράται ως Μεταπτυχιακό
  • Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περ. ββ) του νόμου 4589/2019, ο τίτλος των αποφοίτων τμημάτων που εντάσσονται στο ΠΕ71 μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες, ενώ σε περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν 28 μονάδες συνολικά. Δηλαδή το βασικό πτυχίο των αποφοίτων του ΠΑΜΑΚ μοριοδοτείται ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στους πίνακες Α’θμιας. Στην ίδια περίπτωση του νόμου, αν πρόκειται για κλάδους δευτεροβάθμιας (άρα και στην περίπτωση του ΠΕ78), η διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει εντελώς διαφορετικά, καθώς εδώ ο πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι κριτήριο ένταξης στον κύριο αξιολογικό πίνακα «Β», και το βασικό πτυχίο δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί ως «προσόν εξειδίκευσης» με 20 μόρια όπως στην περίπτωση των ΠΕ71. Έτσι, για παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος ΠΕ71 έχει εκτός από το βασικό του πτυχίο κι έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, θα λάβει σύνολο 28 μόρια, ενώ για να λάβει ένας υποψήφιος ΠΕ78 τα ίδια μόρια (28), θα πρέπει να έχει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών πέρα από το βασικό του πτυχίο. Με άλλα λόγια, ο ΠΕ71 παίρνει 20 μόρια μόνο από το πτυχίο και τα μεταφέρει στον κλάδο ΠΕ78, ενώ ο ήδη  ενταγμένος στο ΠΕ78 χρειάζεται μεταπτυχιακό για τα ίδια μόρια. Προκύπτει λοιπόν ένα σημαντικό νομικό θέμα : η διαφορά μοριοδότησης εντός του ίδιου κλάδου, ανάλογα με το τμήμα φοίτησης του κάθε υποψηφίου.
 Δεύτερος Τίτλος Σπουδών
  • Σύμφωνα με τον Ν/4589/2019 (Αρ.58, παρ.1, περ.δδ) και την εγκύκλιο 3ΕΑ/2019 (βλ. Κεφάλαιο Γ’ Κριτήρια Κατάταξης), η κατοχή δεύτερο τίτλου σπουδών βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες. Τίθεται εδώ το ερώτημα: ο απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, που με έναν τίτλο σπουδών εντάσσεται ταυτόχρονα σε δύο κλάδους, άραγε περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία αποφοίτων που θεωρούνται ως έχοντες δύο πτυχία; Εντασσόμενος δηλαδή στον πίνακα κατάταξης των ΠΕ78 θα λάβει τα 7 μόρια ως κάτοχος και δεύτερου πτυχίου; Ενώ φαινομενικά η απάντηση θα έπρεπε να είναι αρνητική, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ αλλά και το Υπουργείο (δια στόματος διευθυντή ειδικής αγωγής) η απάντηση είναι «πιθανόν ναι» και επαφίεται ανά περίσταση στην ερμηνεία του ΑΣΕΠ.
  • Σας υπενθυμίζουμε ότι οι απόφοιτοι με κατεύθυνση «Εκπαίδευση μαθητών με Ειδικές Ανάγκες» ΗΔΗ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ71 κι εργάζονται με τεράστια ποσοστά απορρόφησης. Ωστόσο , δεν έχουν εργαστεί ΠΟΤΕ ως τώρα ως ΠΕ78 (αφού δεν επιτρεπόταν η μεταφορά προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο πριν τον Ν.4589/2019).

 Είναι επομένως εύλογο το ερώτημα μας με ποιά ακαδημαϊκά προσόντα μπορούν να ανταπεξέλθουν οι απόφοιτοι του ΠΑΜΑΚ;

Ενώ τους αφαιρείται κάθε δικαίωμα για διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία γενικής αγωγής, τη στιγμή που στο πρόγραμμα σπουδών τους έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό συναφών μαθημάτων, τους δίνεται απλόχερα και εν μία νυκτί το δικαίωμα να εισάγονται αθρόα  στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να διδάσκουν μάλιστα και το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Κοινωνιολογίας, χωρίς να έχουν οι ίδιοι διδαχθεί κατ’ ουσίαν κανένα συναφές μάθημα;

Ως αποτέλεσμα αυτού οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης γενική ή ειδική ,και πλήττονται βασικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.

Αιτούμαστε άμεση συνάντηση μαζί σας για την επίλυση του πολύ σοβαρού αυτού θέματος και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

 Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ                                               ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Δείτε σχετικά

Τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών: Για ποιο λόγο δεν δίδεται λύση στο μείζον θέμα του κλάδου;
Μετάλλαξη δασκάλου σε Κοινωνιολόγο: «Οταν το όνομα σου δίνει και τη χάρη»
Παρέμβαση ΟΛΜΕ για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
ΣΑΚΕΑ: «Εξαφάνιση» του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών από την Ειδική και Γενική Δευτεροβάθμια
Φοιτητές Κοινωνιολογίας: Απόφοιτοι ΠΑΜΑΚ βαφτίζονται Κοινωνιολόγοι
Β ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής: Αρση της αδικίας για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Πριν φύγετε

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής: Για υποβολή δικαιολογητικών για 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019
Προκηρύξεις διορισμών και στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών: Ενημερωτικό Ν. Κορδή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση