Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις μετάθεσης και διορθώσεις μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας 2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις μετάθεσης και διορθώσεις μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας έτους 2024.

Συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις μετάθεσης Α/θμιας

Συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις μετάθεσης και διορθώσεις μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 49682/Ε2/15-5-2024 Απόφαση:

A. Συμπληρώνεται η με αριθμό 31419/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΙΗΧ46ΝΚΠΔ-ΛΜΒ) Υ.Α. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024» και μεταθέτουμε την παρακάτω εκπαιδευτικό, με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, κατόπιν ικανοποίησης της αίτησης επανεξέτασης που υπέβαλε, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ      ΑΜ        ΚΛΑΔΟΣ     ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ. ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΘΕΣΗΣ

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 617508 ΠΕ70 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        ΟΧΙ         110,30

Β1. Ανακαλείται η με αριθμό 31419/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΙΗΧ46ΝΚΠΔ-ΛΜΒ) Υ.Α. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024», ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση της παρακάτω εκπαιδευτικού, χωρίς αίτησή της, καθώς μετατέθηκε εκ παραδρομής ενώ είχε υποβάλει αίτημα ανάκλησης αίτησης μετάθεσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ    ΑΜ    ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 580960 ΠΕ70 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

Β2. Ανακαλείται η με αριθμό 31419/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΙΗΧ46ΝΚΠΔ-ΛΜΒ) Υ.Α. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024», ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών, χωρίς αίτησή τους, λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα έγγραφα της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΑΜ      ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 205468 ΠΕ86 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

2 ΤΣΑΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 726506 ΠΕ70 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Γ. Διορθώνεται η με αριθμό 31419/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΙΗΧ46ΝΚΠΔ-ΛΜΒ) Υ.Α. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024», ως προς το μέρος που αφορά στον συνολικό αριθμό μονάδων μετάθεσης των παρακάτω εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα έγγραφα των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς η εν λόγω διόρθωση να επηρεάζει τη μετάθεσή τους από περιοχή σε περιοχή και με κάθε συνέπεια που αυτή επιφέρει στην τοποθέτησή τους εντός της περιοχής που μετατέθηκαν:

α) Ανδριοπούλου Αικατερίνη (Α.Μ. 723937), κλάδου ΠΕ05, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Ηλείας στην περιοχή Α΄ Ανατολικής Αττικής, από το εσφαλμένο «41,43» στο ορθό «37,43», μετά την αφαίρεση τεσσάρων (4) μονάδων οικογενειακών λόγων (σπουδάζοντος τέκνου),

β) Γιαβρόγλου Λάουρα (Α.Μ. 724178), κλάδου ΠΕ06, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Αργολίδας στην περιοχή Α΄ Πειραιά, από το εσφαλμένο «52,86» στο ορθό «52,28», μετά την αφαίρεση πενήντα οκτώ εκατοστών της μονάδας (0,58) μονάδων συνολικής υπηρεσίας – δυσμενών συνθηκών,

γ) Μάρου Ευαγγελία (Α.Μ. 723985), κλάδου ΠΕ05, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Α΄ Δωδεκανήσου στην περιοχή Α΄ Πειραιά, από το εσφαλμένο «81,79» στο ορθό «73,79», μετά την αφαίρεση τεσσάρων (4) μονάδων εντοπιότητας και τεσσάρων (4) μονάδων συνυπηρέτησης για την περιοχή Α΄ Πειραιά,

δ) Μεσητίδου Ελισάβετ (Α.Μ. 724541), κλάδου ΠΕ11, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Γ΄ Δωδεκανήσου στην περιοχή Β΄ Λέσβου, από το εσφαλμένο «86,24» στο ορθό «82,24», μετά την αφαίρεση τεσσάρων (4) μονάδων οικογενειακών λόγων (γάμου),

ε) Τσιμοπούλου Σταματίνα (Α.Μ. 728810), κλάδου ΠΕ70, η οποία μετατέθηκε από την περιοχή Λακωνίας στην περιοχή Α΄ Πειραιά, από το εσφαλμένο «41,89» στο ορθό «33,89», μετά την αφαίρεση τεσσάρων (4) μονάδων εντοπιότητας και τεσσάρων (4) μονάδων συνυπηρέτησης για την περιοχή Α΄ Πειραιά.

Οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης των περιοχών στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η μετάθεσή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Δείτε επίσης

Τελικοί Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολ. μονάδες του εξωτερικού σχολ. έτους 2024-25 

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2024: Από εκπ/κό-ΕΒΠ-Σχολ. Νοσηλευτή – Ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα

Ελληνική PISA-εξετάσεις: Αντίδραση ΟΛΜΕ με προκήρυξη Στάσης Εργασίας στις 22 Μαΐου 2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση