Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού-Ανακλήσεις-Διακοπή απόσπασης | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού-Ανακλήσεις-Διακοπή απόσπασης: Οι Αποφάσεις με τα ονόματα, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού-Ανακλήσεις-Διακοπή απόσπασης

Α). Γ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Συμπληρώνουμε τις αρ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: : 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ), 97439/Η2/03-8-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΟ46ΜΤΛΗ-897), 100761/Η2/12-8-2022 (ΑΔΑ: 922Φ46ΜΤΛΗ-69Ρ) και 128046/Η2/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ0Ο46ΜΤΛΗ-ΚΜΘ ) Υπουργικές Αποφάσεις και αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως: ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Β). ΣΤ’ Συμπληρωματική μερική ανάκληση της αριθμ. 152073/Η2/08-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΩ746ΜΤΛΗ-ΛΚΛ) Υπουργικής Απόφασης

Ανακαλούμε την αριθμ. 152073/Η2/08-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΩ746ΜΤΛΗ-ΛΚΛ) Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως:

Οι ανωτέρω αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ 

Γ). Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού από τις σχολικές μονάδες περιοχών ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου στις Βρυξέλλες (Ιταλία), ύστερα από αίτησή της – Απόφαση με αρ. πρωτ.: 152031/Η2/08-12-2022.

Διακόπτουμε την απόσπαση της κάτωθι εκπαιδευτικού από τις σχολικές μονάδες του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών (Ιταλία), πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της απόσπασής της, ύστερα από αίτησή της, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 11 του αρ. 16 του ν. 4415/2016.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ – ΠΕ70

ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ – ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2021-2022 – 2ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –  Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Η αναφερόμενη εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159) επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής της ιδίας και των προστατευομένων μελών της οικογένειάς της στην Ελλάδα.

Αποκλείεται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη και οφείλει χωρίς άλλη ειδοποίηση να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγεται και να αναλάβει υπηρεσία μετά τη διακοπή της απόσπασής της.

Δείτε επίσης

Προκηρύξεις για επιλογή Διευθυντών σχολείων: Ξεκίνησαν να δημοσιεύονται στη Διαύγεια-Αιτήσεις 9 έως 28.12.2022 

Εισαγωγική επιμόρφωση-άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής: Διευκρινιστικό έγγραφο Υπουργείου Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση