Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-23, 2023-24, 2024-25

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού σε σχολικές μονάδες για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 – Η Απόφαση με τα ονόματα.

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού

Με την Απόφαση υπ. αριθμ.100761/Η2/12-8-2022 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, συμπληρώνονται οι με αριθμ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ:6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) και 97439/Η2/3-8- 2022 (ΑΔΑ:6ΧΤO46MTΛH-897) Υπουργικές Αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού και αποσπώνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τίθενται στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Αναλυτικά

ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

 

  ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑ     ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/

ΝΣΗ

ΕΚΠ

1. ΝΕΑΣ

ΥΟΡΚΗΣ

ΗΠΑ   ΠΕ02 ΞΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Δ.Ε.

Α΄

ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

2. ΛΟΝΔΙΝ ΙΡΛΑΝ   ΠΕ02 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

3. ΝΤΥΣΕ

ΛΝΤΟΡΦ

ΓΕΡΜ   ΠΕ02 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗ

ΝΑΣ

4. ΜΟΝΑΧ ΓΕΡΜ   ΠΕ03 ΓΙΑΝΝΟ

ΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝ Δ.Ε

ΗΛΕΙΑΣ

5. ΜΟΝΑΧ ΓΕΡΜ   ΠΕ04.02 ΚΡΑΓΙΟ

ΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛ Δ.Ε.

ΑΝ.

ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

6. ΜΟΝΑΧ ΓΕΡΜΑΝΙΑ   ΠΕ70 ΚΩΝΣΤΑ

ΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
7. ΝΟΒΟΡΟΣ ΡΩΣΙΑ   ΠΕ79.01 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΗΝΕΛ Π.Ε. ΧΑΛΚΙ

ΔΙΚΗΣ

8. ΒΡΥΞΕΛ ΙΤΑΛΙΑ   ΠΕ70 ΚΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΟΥ

ΜΑΡΙΑ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

Στους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αρχικής μετάβασης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 80/2016 ( Α’ 145/2016).

Οι ανωτέρω οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου 

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Α/θμιας-Β/θμιας 2022-23 | 6 Αποφάσεις 

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2022-23 | Τα ονόματα  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2022, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Καλλ/κά, Μουσικά 

Αποσπάσεις σε ΔΙΕΚ 189 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου 

Αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) 119 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-23 | Ονόματα 

Αποσπάσεις σε ΑΕΙ εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23 | Ονόματα 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στo Υπουργείο Παιδείας-Κεντρική Υπηρεσία και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν για το σχ. έτος 2022-23

Αποσπάσεις σε διοικητικές θέσεις ΚΕΔΑΣΥ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23 

Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και ΠΔΕ εκπαιδευτικών Β/θμιας για το 2022-23 

Aποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Φορείς του Υπουργείου Παιδείας | Ονόματα 

ΣΔΕ: Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση