Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Κοινοποιήθηκαν οι συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2022- 2023

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους 12 ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Αναλυτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α1 Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 82938/E2/06-07-2022 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε κατά προτεραιότητα, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

Β1 Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 82938/E2/06-07-2022 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης την παρακάτω εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει αποσπαστεί κατά προτεραιότητα και κατόπιν ικανοποίησης επανεξέτασης που υπέβαλε, ως ακολούθως:

Β2. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 82938/E2/06-07-2022 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, ως προς το μέρος που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν ικανοποίησης επανεξέτασης που υπέβαλαν, ως ακολούθως:

Γ1. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 82938/E2/06-07-2022 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:

Γ2. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 82938/E2/06-07-2022 Υπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, ως ακολούθως:

Δ1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

Δ2. Αποσπούμε, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

Ε. Αποσπούμε, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ,τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΣΤ. Αποσπούμε, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, κατόπιν ικανοποίησης ένστασης ή επανεξέτασής τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

Δείτε επίσης

Ανακλήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Β/θμιας για το 2022-23 

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-23, 2023-24, 2024-25 

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου 

Δείτε ακόμη

Απαλλαγή μαθητών από μαθήματα: Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Μέντορες-ενδοσχολικοί συντονιστές-εκπαιδευτικοί όμιλοι: 3 Αποφάσεις για το σχ. έτος 2022-23 

Εξεταστέα ύλη Γενικού Λυκείου Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων μαθημάτων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων 

Νόμος 4964/2022: Εκσυγχρονισμός Μουφτειών-Επιλογή Δ/ντών σχολείων-Διατάξεις για ΑΕΙ-ΔΟΑΤΑΠ-Ιδ. σχολεία

Σχολικές εκδρομές με σχολικά λεωφορεία: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2022 ως επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση