Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύμβαση εργασίας αναπληρωτών προσλήψεων Σεπτεμβρίου 2023: Αρθρο 200 του νόμου 5094/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύμβαση εργασίας αναπληρωτών προσλήψεων Σεπτεμβρίου 2023: Αρθρο 200 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024.

Σύμβαση εργασίας αναπληρωτών

Ρύθμιση σχετικά με την ημερομηνία σύναψης της ηλεκτρονικής σύμβασης εργασίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), κατά τις προσλήψεις του Σεπτεμβρίου 2023 για το έτος 2023-2024, περιέχεται στο άρθρο 200 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα υπάρχει ρύθμιση, σχετικά με την ημερομηνία σύναψης της ηλεκτρονικής σύμβασης εργασίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. κατά τις προσλήψεις του Σεπτεμβρίου 2023 για το έτος 2023-2024.

Ειδικότερα, ρυθμίζεται ότι για τις προσλήψεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 για το έτος 2023-2024, για τεχνικούς λόγους, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και κατάρτισης της σύμβασης λογίζεται η ημερομηνία παρουσίασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., από την οποία και εκκινούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 200

Ρύθµιση σχετικά µε την ηµεροµηνία σύναψης της ηλεκτρονικής σύµβασης εργασίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά τις προσλήψεις του Σεπτεµβρίου 2023 για το έτος 2023-2024

Για όσους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που κατά τις προσλήψεις του µηνός Σεπτεµβρίου 2023 για το έτος 2023-2024 δεν ολοκληρώθηκε για τεχνικούς λόγους η σύναψη της ηλεκτρονικής σύµβασης εργασίας τους την ηµέρα που παρουσιάστηκαν σε σχολική µονάδα ή Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή δοµή εκπαίδευσης, ως ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας και κατάρτισης της σύµβασης λογίζεται η ηµεροµηνία παρουσίασής τους από την οποία και εκκινούν τα µισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.

Δείτε σχετικά

Νόμος για μη κρατικά Πανεπιστήμια και ενίσχυση των Δημοσίων: Στο ΦΕΚ A 39/13-3-2024 ο νόμος 5094  

Δείτε επίσης

Πλαστό μεταπτυχιακό τίτλο κατέθεσε Δ/ντης σχολείου: Ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Συνήγορος του εκπαιδευτικού θεσμοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση