Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύμβουλοι εκπαίδευσης-κατανομή επιστημονικής ευθύνης: Σχολικών μονάδων Δ/νσεων Εκπ/σης | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύμβουλοι εκπαίδευσης-κατανομή επιστημονικής ευθύνης: Tου συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης – Στο ΦΕΚ Β 1964/27-3-2023 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Σύμβουλοι εκπαίδευσης-κατανομή επιστημονικής ευθύνης

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/150/33121/Ε3 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1964/27-3-2023, κατανέμεται στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης η επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1964/27-3-2023 από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης της Υπουργού ΠΑΙΘ η υπό στοιχεία Φ.351.1/7/2692/Ε3/11-1-2023 (Β’ 65) Υπουργική Απόφαση καταργείται.

Αναλυτικά η Απόφαση

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

…αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης την επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αυτών, ως εξής:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 1964/27-3-2023

________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • O αριθμός των σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μαθητών και εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται, όπως προκύπτουν από το από 10/11/2021 e-mail του «myschool».
  • H υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 υπουργική απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης» (Β’ 1634).
  • Το υπό στοιχεία Φ.351.1/47/102909/Ε3/24-08-2022 έγγραφο καθώς και τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

________________________________

Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή. Όσοι τοποθετούνται εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης. Οι πίνακες των Συμβούλων Εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

Δείτε σχετικά

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας 

Κατανομή Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης-Περιοχές επιστημονικής ευθύνης 

Κατανομή Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΕΠ στις Διευθύνσεις A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης 

Κατανομή σε Συμβούλους Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης σχολικών μονάδων | ΦΕΚ 

Πριν φύγετε

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών 2023-24: ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση