Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδριάσεις ΚΥΣΔΕ για Μεταθέσεις-Tι συζητήθηκε 11.03-Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΚΥΣΔΕ 12.03.2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάσεις ΚΥΣΔΕ για Μεταθέσεις-Tι συζητήθηκε 11 Μαρτίου-Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΚΥΣΔΕ 12 Μαρτίου 2024 – Ενημέρωση του Αιρετού Θοδωρή Κατσωνόπουλου.

Συνεδριάσεις ΚΥΣΔΕ για Μεταθέσεις – Συνεδριάσεις ΚΥΣΔΕ 11ης και 12ης Μαρτίου

Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ για τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, το ι συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 11 Μαρτίου και τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης του ΚΥΣΔΕ της συνεδρίασης της Τρίτης 12 Μαρτίου 2024 κοινοποίησε με ενημερωτικό του σημείωμα ο Αιρετός Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

Ακολουθεί το Ενημερωτικό Σημείωμα του Αιρετού.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΥΣΔΕ

Κατσωνόπουλου Θοδωρή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΘΕΜΑ: «Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για τις μεταθέσεις – Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 11 Μαρτίου – Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΚΥΣΔΕ 12 Μαρτίου»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Σε ότι αφορά τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις, ενημερώνω ότι:

Την Τρίτη 12/03 θα εξεταστούν οι μεταθέσεις τόσο των γενικών όσο και των μουσικών ειδικοτήτων για τα Μουσικά Σχολεία.  Αν η συνεδρίαση, λόγω του όγκου των υπό εξέταση θεμάτων, δεν ολοκληρωθεί, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13/3. Την Παρασκευή 15/3 το ΚΥΣΔΕ πιθανά να συνεδριάσει για να εξετάσει αιτήσεις με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης. Την Τρίτη 19/3 αναμένεται να συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία και κι αφού θα υπάρχει σαφής εικόνα των κενών που θα έχουν δηλώσει οι ΔΔΕ και οι ΠΔΕ, το Συμβούλιο, είτε την ίδια μέρα είτε την επόμενη, θα συνεδριάσει για τα κενά των μεταθέσεων. Εκτιμώ ότι ως την Παρασκευή 22/03 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συνεδριάσεις και θα έχουμε την υπογραφή από τον Υπουργό και την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΔΕ 11/03/2024

Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024. Σχετικά με τις μεταθέσεις στην ΕΑΕ εξετάστηκαν οι αιτήσεις:

 • 38 εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας ή πολυτεκνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ50/1996. Το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά για τις 25.
 • 117 εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη γραφή Braille και στη Νοηματική (παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008). Το ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητικό σε 7 περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις.
 • 752 εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ (παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016), ουσιαστικά εξετάστηκε αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στη γενική. Το ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητικό, δηλ ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις οι 21 απ’ τους 752. Το απορριπτικό αφορούσε κατά κύριο λόγο τη μη υπηρέτηση της τριετούς διδακτικής υπηρεσίας, άρα τους νεοδιόριστους του ’22. Διαφοροποιήθηκα  τόσο με τη ψήφο όσο και με την τοποθέτηση μου στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο απασχόλησε αρκετή ώρα το Συμβούλιο για διερεύνηση όλων των νομικών πτυχών.  Εξετάστηκε επίσης και η ένσταση συναδέλφου επί της εγκυκλίου μεταθέσεων σχετικά με θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης (τριετία), η οποία και απορρίφθηκε με δική μου όμως αιτιολογημένη διαφοροποίηση.
 • 96 εκπαιδευτικών για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, μετατίθενται και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον επιπλέον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 4823/2021).Το ΚΥΣΔΕ μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, ήταν αρνητικό για 1 αίτηση που δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις.

Σε ότι αφορά τη γενική παιδεία εξετάστηκαν αιτήσεις για ένταξη σε ειδική κατηγορία:

 • 46 εκπαιδευτικών ως πολύτεκνοι. Το ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητικό για τους 8
 • 46 εκπαιδευτικών ως γονείς τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Το Συμβούλιο ήταν αρνητικό για τους 5.
 • 138 εκπαιδευτικών λόγω ασθένειας. Για τις 98 το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη αρνητικά.

Πέραν των θεμάτων που αφορούσαν τις μεταθέσεις εξετάστηκαν και τα παρακάτω:

 • Αίτηση εκπαιδευτικού για παραίτηση από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος διδακτικού έτους για εξαιρετικούς λόγους. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά.
 • Τρεις (3) αιτήσεις στελεχών εκπαίδευσης για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, οι οποίες εγκρίθηκαν και μία τροποποιητική η οποία απορρίφθηκε με δική μου διαφοροποίηση.
 • Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά.
 • Τρεις (3) νέες αιτήσεις απόσπασης, με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου και δύο (2) αιτήσεις διακοπής απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για τις οποίες το ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητικό με δική μου διαφοροποίηση.
 • Αίτηση θεραπείας απόσπασης κατά προτεραιότητα νεοδιόριστου εκπαιδευτικού ως αιρετού ΟΤΑ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Το θέμα αναβλήθηκε και θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση. Στο συγκεκριμένο θέμα που βέβαια αφορά και άλλες περιπτώσεις νεοδιόριστων ΟΤΑ, η δική μου αιτιολογημένη θέση ήταν και είναι υπέρ της απόσπασης των νεοδιόριστων που είναι αιρετά μέλη ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού.
 • Αίτηση εκπαιδευτικού ως εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Eurostat. Το Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα θετικά.
 • Αίτηση εκπαιδευτικού για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για λόγους υγείας. Το Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα θετικά.
 • Αίτηση διακοπής απόσπασης εκπαιδευτικού στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΔΕ 12/03/2024

Το ΚΥΣΔΕ θα εξετάσει θέματα μεταθέσεων και πιο συγκεκριμένα:

 • Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ79-ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία.

Σε σχέση με τις γενικές ειδικότητες, τα οργανικά κενά στα μουσικά σχολεία είναι 134 και στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://teachers.minedu.gov.gr) υποβλήθηκαν 128 αιτήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (υπηρέτηση οργανικής, πενταετία και ύπαρξη οργανικού κενού στις προτιμήσεις τους), ενώ 20 αιτήσεις, είτε ακυρώθηκαν κατόπιν ελέγχου από τις υπηρεσίες των Διευθύνσεων ή του Υπουργείου, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων, είτε ανακλήθηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Αναφορικά με τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας (ΠΕ79.01-ΤΕ16) σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024, υποβλήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://teachers.minedu.gov.gr ) 291 αιτήσεις εκπ/κών μουσικής παιδείας που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (υπηρέτηση οργανικής θέσης, πενταετία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης και ύπαρξη οργανικού κενού) για τα συνολικά 388 οργανικά κενά.Υποβλήθηκαν και 28 αιτήσεις που είτε δεν πληρούν την προϋπόθεση της ύπαρξης οργανικού κενού, είτε ακυρώθηκαν/ανακλήθηκαν στο σύστημα από τους εκπ/κούς ή κατόπιν ελέγχου από τις οικείες ΔΔΕ.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, για τις μεταθέσεις (και αποσπάσεις) εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία δεν προβλέπεται μοριοδότηση και οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης και απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία. Με βάση H θέση της ΟΛΜΕ (απόφαση 20ου Συνεδρίου) είναι: «Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε αυτά».

Υπόμνημα καθηγητών μουσικών ειδικοτήτων προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ που κοινοποιήθηκε στο ΚΥΣΔΕ και συνυπογράφω, αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Ο νόμος βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις/αποσπάσεις στα μουσικά σχολεία είναι σε ισχύ από το 1988, χρονική περίοδος κατά την οποία δεν υπήρχαν στη χώρα μας σχολές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που να απονέμουν στους υποψηφίους τίτλο σπουδών ειδίκευσης οργάνου και φυσικά παιδαγωγικής κατάρτισης. Ζητάμε συνυπολογισμό των προσόντων μας καθώς και των κοινωνικών κριτηρίων με ξεκάθαρη μοριοδότηση! Ζητάμε δίκαιη και ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας!».

Με φιλικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ, εκλεγμένο με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ)

Ηλ. Ταχυδρομείο: teokatso24@gmail.com

Τηλ: 693 2749571

Ιστότοπος: https://thodoros-katsonopoulos.webnode.gr/

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης για Πανεπιστήμια-νέες Πανελλαδικές-bullying στα σχολεία 

Αντεγκλήσεις στη Βουλή για τα περί διδάκτρων φοιτητριών και sugar daddies-Μακρή: “Σεξιστική η αναφορά” 

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης: Αιτήσεις για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση