Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 20.06.2024: Τι συζητήθηκε-Χρονοδιάγραμμα Αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 20.06.2024: Τι συζητήθηκε-Χρονοδιάγραμμα για τις Αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας – Ενημέρωση από τον Αιρετό Θοδωρή Κατσωνόπουλο.

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 20.06.2024

Για το τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, ενημερώνει το Αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

Επίσης ο Αιρετός ενημερώνει για Ενημέρωση για τις Αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά)

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα

Ενημερωτικό αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των ΣΥΝΕΚ

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 20/06/2024. Ενημέρωση για αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά)

Χρονοδιάγραμμα αποσπάσεων: Την Πέμπτη 27 Ιουνίου θα “τρέξει” το σύστημα για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και στην ΕΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τα περισσότερα λειτουργικά κενά (και λιγότερα πλεονάσματα) απ’ αυτά που δηλώθηκαν αρμοδίως στο ΟΠΣΥΔ από τις ΔΔΕ και ΠΔΕ.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/06 και πρόκειται να εξεταστούν οι αιτήσεις απόσπασης για τα καλλιτεχνικά Σχολεία, όπως και οι αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων στα μουσικά σχολεία. Το θέμα ήταν να εξεταστεί σήμερα, όμως αναβλήθηκε για την Τρίτη, καθώς ζητήθηκαν διευκρινήσεις από την Επιτροπή μουσικής Παιδείας για τις προτάσεις της, με βάση ενυπόγραφη καταγγελία ομάδας εκπαιδευτικών Μουσικών ειδικοτήτων. Είχα αποστείλει σχετικό αίτημα στα μέλη του Συμβουλίου προ 2 ημερών, ζητώντας για τη σημερινή συνεδρίαση να παρίσταται μέλος της Επιτροπής.

Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση, το ΚΥΣΔΕ, μεταξύ άλλων, εξέτασε 190 αιτήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις (πενταετία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης και ύπαρξη λειτουργικού κενού) για απόσπαση σε Μουσικά Σχολεία. Το ΚΥΣΔΕ αποφάσισε την απόσπαση 114 εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία (Στις εικόνες 1, 2 οι αποσπάσεις κατά σχολείο και κλάδο/ειδικότητα).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Οι μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν.1824/88 (Α΄296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄240)και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12),το π.δ. 50/96 (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94), το άρθρο 8, περ.Β΄ του π.δ. 100/97 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70), το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020(Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (A΄177).

2. Σύμφωνα με τους ανωτέρω ισχύοντες νόμους δεν προβλέπεται α) μοριοδότηση β) οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης και απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία. Η δική μου θέση ήταν να ισχύσει ότι και στις γενικές. Να υπάρξει σαφής μοριοδότηση, συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων και αξιολογικός πίνακας.

Στη σημερινή συνεδρίαση (20-06-2024) το ΚΥΣΔΕ εξέτασε ακόμα:

– 2 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί μη αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για μετάταξη μέσω ΕΣΚ στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά. Η μία περίπτωση αφορούσε συνάδελφο που δεν έχει πράξη μονιμοποίησης, όμως αυτό δεν αποτελεί τυπικό κώλυμα και ΚΑΚΩΣ κάποιοι φορείς υποδοχής και υπουργεία αιτιολογούν ότι η μη μονιμοποίηση αποτελεί κώλυμα και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μετάταξη του εκπαιδευτικού.

– μία αίτηση ανάκλησης μετάταξης εκπαιδευτικού ΔΕ. Θετική η γνωμοδότηση του Συμβουλίου.

– την αίτηση εκπαιδευτικού ΔΕ για απόσπαση σε θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για λόγους υγείας μέσω ΕΣΚ. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για την αποδέσμευση του συναδέλφου.

– την αίτηση εκπαιδευτικού ΔΕ για μετάταξη σε θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για λόγους υγείας μέσω ΕΣΚ. Κατά πλειοψηφία το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά για την αποδέσμευση της εκπαιδευτικού. Οι αιρετοί διαφοροποιηθήκαμε.

– την αίτηση εκπαιδευτικού ΔΕ για μετάταξη στην ΠΕ. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά με μειοψηφία των αιρετών.

– 4 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών ΔΕ στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν.4547/2018 (τ.Α΄102) και την αριθμ.41903/Ε2/19-04-2024 εγκύκλιο της αρμόδια υπηρεσίας του υπουργείου. Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται σε οργανικά κενά κλάδου και ειδικότητας της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., όπως αυτά συμπεριελήφθησαν στην παραπάνω εγκύκλιο και είναι τα εξής:

1. ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ: μία (1) θέση
2. ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ : δύο (2) θέσεις
3. ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ : δύο (2) θέσεις
4. ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ: μία (1) θέση
5. ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ: μία (1) θέση
6. ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: μία (1) θέση
7. ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: μία (1) θέση
8. ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ: τρεις (3) θέσεις
9. ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: δύο (2) θέσεις
10. ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ : τρεις (3) θέσεις
11. ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ: μία (1) θέση
12. ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : μία (1) θέση
13. ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: μία (1) θέση

Από τις 4 εξεταζόμενες αιτήσεις, το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά μόνο για τη μία, με διαφοροποίηση των αιρετών.

Δείτε επίσης

Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας μέσω ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους, με αίτηση παραίτησης και αυτοδίκαια | Παράθεση στοιχείων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση