Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΙΠ 3.11.2023: Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΙΠ 3.11.2023: Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης από τον Αιρετό στο ΚΥΣΔΙΠ Παναγιώτη Αντωνακάκη – Αφορούν στους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Δνσεων και Δνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΙΠ 3.11.2023

Συνεδριάζει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 και για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ο Αιρετός στο ΚΥΣΔΙΠ Παναγιώτης Αντωνακάκης.

Συγκεκριμένα θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και της Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως Μεταθέσεις, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης και άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ακολουθεί το Ενημερωτικό Σημείωμα του Αιρετού

Για τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ της Παρασκευής  3-11-2023 και αφορούν τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Δνσεων και Δνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 3-11-2023 του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικών Υπαλλήλων (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  πρόκειται να εξεταστούν τα παρακάτω θέματα που αφορούν τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και της Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • Μεταθέσεις υπαλλήλων
  • Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
  • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Παναγιώτης Ι. Αντωνακάκης

Αιρετός ΚΥΣΔΙΠ

Τηλ. 6972599572

E-mail: antonakakp@sch.gr

___________________________________________

Τι είναι το ΚΥΣΔΙΠ

Το ΚΥΣΔΙΠ που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας είναι πενταμελές και συνεδριάζει  για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός αυτών που από διάταξη νόμου υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιακών συμβουλίων) περιλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικά τους υπηρεσιακά συμβούλια, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Ειδικότερα, το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου για:

α. τους υπαλλήλους των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α ́ 217 και άρθρο 34 του ν. 1946/1991, Α ́91, αντιστοίχως),

β. τους διοικητικούς υπαλλήλους των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α ́ 167),

γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.),

δ. τους διοικητικούς υπαλλήλους φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ε. τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α ́ 141),

στ. το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης,

ζ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π αποτελείται από:

α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του.

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχτεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

 Δείτε επίσης

Νομοθετικές πρωτοβουλίες Υπ. Παιδείας: Eνίσχυση Επαγγελματικής Εκπ/σης-Αναβάθμιση ΔΠΘ-Λειτουργία Ακαδ. Αθηνών

Προσφυγή από τον Υπουργό Παιδείας για την απεργία-αποχή από τους Μέντορες και Ενδοσχολικούς Συντονιστές 

Πρωθυπουργός για αξιολόγηση: Ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα με στέρηση αποδοχών ενός μήνα η μη ανταπόκριση 

 Πρόεδρος ΑΣΕΠ-διοριστέοι 2008: “Δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ο επιτυχών είναι και διοριστέος”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση