Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ 14.05.2024: Μετατάξεις μέσω ΕΣΚ-Τι ισχύει για την πράξη μονιμοποίησης και την αποδέσμευση εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ 14.05.2024: Μετατάξεις μέσω ΕΣΚ-Τι ισχύει για την πράξη μονιμοποίησης και την αποδέσμευση εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ – Ενημέρωση από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ 14.05.2024

Την Τρίτη 14 Μαίου 2024 συνεδρίασε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), για την εξέταση ένστασης για Μετάθεση μέλους ΕΕΠ σχολικού έτους 2023-24 και για την εξέταση αποδέσμευσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μετάταξη και Απόσπαση με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Α΄ κύκλος 2024), όπως ενημερώνουν οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα των Αιρετών

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ της 14ης Μαίου 2024

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 14.05.2024 το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του ΥΠΑΙΘΑ με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Εξέταση ένστασης για μετάθεση μέλους ΕΕΠ σχολικού έτους 2023-24

Το ΚΥΣΕΕΠ αποφάσισε ομόφωνα θετικά αναφορικά με την αποδοχή της ένστασης σχετικά με τη Μετάθεση μέλους ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, σε ΚΕΔΑΣΥ.

Θέμα 2ο: Εξέταση αποδέσμευσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μετάταξη και Απόσπαση με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Α΄ κύκλος 2024).

Το ΚΥΣΕΕΠ αποφάσισε αρνητικά κατά πλειοψηφία 3-2, για την αποδέσμευση τριών (3) μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)-ΔΕ01 για Μετάταξη και ενός (1) μέλους ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, για Απόσπαση με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Α΄ κύκλος 2024).

Η αιτιολογία της πλειοψηφίας του Συμβουλίου ήταν πως αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιτρέπουν την αποδοχή της αποδέσμευσης των τριών (3) μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)-ΔΕ01 για Μετάταξη και ενός (1) μέλους ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, για Απόσπαση με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Α΄ κύκλος 2024).

Γιατί διαφωνήσαμε

Ως Αιρετοί του κλάδου, διαφωνήσαμε στην παραπάνω απόφαση, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα κινητικότητας, όπως προβλέπει ο νόμος και όπως δίδεται στους εκπαιδευτικούς (εκεί άραγε δεν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες;;) και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και αναφορικά με την επίκληση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για το ΕΕΠ-ΕΒΠ, η απάντηση είναι πως προσλαμβάνονται ήδη πάρα πολλοί αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ για την κάλυψη αναγκών, τη στιγμή που αναμένουμε την κατάθεση της διάταξης για τη σύσταση των νέων 1.555 οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ, ώστε να πραγματοποιηθούν οι υπεραπαραίτητοι μόνιμοι διορισμοί στους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ. Οι “αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες” λοιπόν, πρώτα απ όλα θα πρέπει να απασχολήσουν το Υπουργείο, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες, ώστε αυτές οι ανάγκες να καλυφθούν και να πάψει ο επί χρόνια αποκλεισμός των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από τις διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίες ισχύουν στο σύνολο του δημοσίου τομέα.

Τέλος λόγω της μη κάλυψης των πραγματικών αναγκών με μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ, θεωρούμε ότι οι μόνιμοι συνάδελφοι είναι όμηροι επί σειρά ετών, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο στις μηδενικές Μετατάξεις μέσω ΕΣΚ, όσο και στις Αποσπάσεις σε Φορείς.

______________________

Τι ισχύει με την πράξη μονιμοποίησης και η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μετάταξη, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο.

Η πράξη μονιμοποίησης δεν αποτελεί κώλυμα ως προς την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφορικά με τις Μετατάξεις/Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω ΕΣΚ (Α’ κύκλος κινητικότητας 2024), σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Αντιθέτως και αναφορικά με τις Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ του ΥΠΑΙΘΑ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική Εγκύκλιος με θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2024-2025”, προαπαιτούμενο Μετάταξης είναι η ημερομηνία & η απόφαση μονιμοποίησης.

Συγκεκριμένα στη σελίδα 7 της υπ. αριθ. 41904/Ε2/19-04-2024 Πρόσκλησης αναφέρεται:

“Κάθε αίτηση μετάταξης θα πρέπει να ακολουθείται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πλήρες επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο θα περιλαμβάνει:

i. ΦΕΚ διορισμού,

ii. Ημερομηνία & απόφαση μονιμοποίησης…”.

Δείτε επίσης

Επαναπροκήρυξη απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση από την ΑΔΕΔΥ: Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ και η νέα Δήλωση 

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 13.05.2024: Χωρίς πράξη μονιμοποίησης μετατάξεις εκπαιδευτικών 

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2024: Από εκπ/κό-ΕΒΠ-Σχολ. Νοσηλευτή – Ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα 

Εκκληση για το Κέντρο Δραστηριοτήτων της Tandem για ανάπηρα παιδιά και νέους-Πυρκαγιά το κατέστρεψε ολοσχερώς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση