Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ 28.03.2024: Εξετάστηκαν αιτήσεις μετάθεσης ΕΕΠ/ΕΒΠ-Ειδ. κατηγορίες-Ανακλήσεις-Αποσπάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ 28.03.2024: Εξετάστηκαν αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ειδικές κατηγορίες – Ανακλήσεις – Απόσπαση μέλους ΕΕΠ – Ενημερωτικό Σημείωμα των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ 28.03.2024

Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 για τη διενέργεια των Μεταθέσεων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2024 (Ειδικές κατηγορίες-Αμφισβητούμενες-Ανακλήσεις) και την εξέταση αιτήματος Απόσπασης μέλους ΕΕΠ, κοινοποίησαν οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Πέμπτη 28.03.2024

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), οι οποίες θα συνεχιστούν την Τρίτη 02 Απριλίου 2024, για τη διενέργεια των Μεταθέσεων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2024.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, της συνεδρίασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), της Πέμπτης 28 Μαρτίου 2024 ήταν τα ακόλουθα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: «Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024»

Α. Ένταξη σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Β. Εξέταση αμφισβητούμενων περιπτώσεων

Θέμα 2ο: Εξέταση ανάκλησης αιτήσεων μετάθεσης

Θέμα 3ο: Εξέταση απόσπασης μέλους ΕΕΠ

___________________________

Αναλυτικά τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ του σχολικού έτους 2023-2024

Α. Ένταξη σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Το Συμβούλιο αποφάσισε θετικά:

Για την ένταξη ενός (1) μέλους ΕΕΠ και τριών (3) μελών ΕΒΠ σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας τέκνου σύμφωνα με την περ. α΄, άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001.

Για την ένταξη επτά (7) μελών ΕΕΠ και πέντε (5) μελών ΕΒΠ σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας σύμφωνα με την περ. β, άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001 καθώς και τέκνου με 67% και άνω αναπηρία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016 (Α΄ 125).

Για την ένταξη έξη (6) μελών ΕΕΠ και τριών (3) μελών ΕΒΠ σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας ή αναπηρίας ιδίου άνω 75% σύμφωνα με την περ. γ, άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001.

Για την ένταξη δυο (2) μελών ΕΕΠ σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας συζύγου.

Β. Εξέταση αμφισβητούμενων περιπτώσεων

1. Περιπτώσεις ασθένειας ιδίου

Το Συμβούλιο αποφάσισε αρνητικά:

Για την ένταξη δυο (2) μελών ΕΕΠ σε ειδική κατηγορία μετάθεσης επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την Εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Περιπτώσεις ασθένειας τέκνου

Το Συμβούλιο αποφάσισε αρνητικά:

Για την ένταξη ενός (1) μέλους ΕΕΠ και ενός (1) μέλους ΕΒΠ σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την Εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Περίπτωση εκπρόθεσμου πιστοποιητικού εντοπιότητας

Το Συμβούλιο αποφάσισε αρνητικά για τη μοριοδότηση ενός (1) μέλους ΕΕΠ με μονάδες εντοπιότητας, καθώς δεν προσκόμισε εμπροθέσμως το απαραίτητο δικαιολογητικό σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μεταθέσεων.

4. Περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης μετάθεσης

Το Συμβούλιο αποφάσισε αρνητικά για την αποδοχή αίτησης ενός (1) μέλους ΕΕΠ καθώς αυτή είναι εκπρόθεσμη.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση ανάκλησης αιτήσεων μετάθεσης

Το Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για την ανάκληση της αίτησης μετάθεσης ενός (1) μέλους ΕΕΠ και ενός (1) μέλους ΕΒΠ.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση απόσπασης μέλους ΕΕΠ

Το Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για την απόσπαση ενός (1) μέλους ΕΕΠ λόγω των έκτακτων και σοβαρών λόγων υγείας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η απόσπασή του δεν θα δημιουργήσει λειτουργικό κενό.

Οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας 

Δείτε επίσης

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 27.03.2024: Η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Πριν φύγετε

 Δεν συνεχίζει την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση η ΠΟΣΕΕΠΕΑ | Ανακοίνωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση