Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Ποσοστά ικανοποίησης και οργανικά κενά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Τα ποσοστά ικανοποίησης και τα οργανικά κενά σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ – Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 συνεδρίασε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), για την επικύρωση των πινάκων οργανικών κενών κατά κλάδο σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για τις Μεταθέσεις σχολικού έτους 2023-2024 και την επικύρωση της ροής των Μεταθέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024, όπως ενημερώνουν οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα των Αιρετών

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ για τις Μεταθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 02.04.2025 το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) του ΥΠΑΙΘΑ για τη διενέργεια των Μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2023-24.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση των πινάκων οργανικών κενών κατά κλάδο σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για τις μεταθέσεις σχολικού έτους 2023-2024.

Θέμα 2ο: Επικύρωση της ροής των μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024.

Αναλυτικά

1ον. Συνολικά εξετάστηκαν 446 αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και 19 αιτήσεις μετάθεσης για ΕΝΓ-ΕΓΒ, άρα συνολικά 465 αιτήσεις.

Από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 211 συν 2 αιτήσεις μετάθεσης για ΕΝΓ-ΕΓΒ, σύνολο 213 αιτήσεις.

Δείτε τους Πίνακες με τον αριθμό αιτήσεων και μετατιθέμενων και τα ποσοστά ικανοποίησης ανά κλάδο

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Κλάδος – Αιτήσεις –  Πήραν Μετάθεση – Ποσοστό ικανοποίησης

ΔΕ01          112                    8                                7,14%

ΠΕ21            48                  12                               25%

ΠΕ22              1                    1                              100 %

ΠΕ23          100                 92                                92%

ΠΕ25            60                 20                                33,33%

ΠΕ28            38                    6                               15,79%

ΠΕ29            36                    9                               25%

ΠΕ30            70                  65                               92,86

ΣΥΝΟΛΟ     465              213

_________________________________

Β. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Κλάδος Αιτήσεις – Πήραν Μετάθεση – Ποσοστό ικανοποίησης

ΔΕ01          112                    8                                7,14%

ΠΕ21            46                  12                               26,09%

ΠΕ22              1                    1                              100 %

ΠΕ23            97                 91                                93,81%

ΠΕ25            55                 19                                34,55%

ΠΕ28            33                    6                               18,18%

ΠΕ29            34                    9                               26,47%

ΠΕ30            68                  65                               95,59

ΣΥΝΟΛΟ     446              211

_________________________________

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΓ-ΕΓΒ

Κλάδος Αιτήσεις – Πήραν Μετάθεση – Ποσοστό ικανοποίησης

ΔΕ01              –                       –                                     –

ΠΕ21             2                      0                                   0%

ΠΕ22              –                      –                                    –

ΠΕ23              3                    1                                33,33%

ΠΕ25              5                    1                                20%

ΠΕ28              5                    0                                  0%

ΠΕ29              2                   0                                   0%

ΠΕ30              2                   0                                    0%

ΣΥΝΟΛΟ      19                  2

_________________________________

2ον. Πίνακες οργανικών κενών κατά κλάδο σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για τις Μεταθέσεις σχολικού έτους 2023-2024

Πίνακες με αναλυτικά στοιχεία για τα:

α) Mέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές (για ΣΜΕΑΕ και ΣΜΕΑΕ ΕΝΓ-ΕΓΒ),

β) μέλη ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ και

γ) μέλη ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τις κατανεμημένες οργανικές θέσεις. Στα μόνιμα μέλη αφαιρέθηκαν τα δέκα (10) μέλη που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης (χωρίς ανάκληση), το ένα (1) μέλος με αυτοδίκαιη αποχώρηση (λόγω ηλικίας) και το ένα (1) μέλος με παραίτηση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ακολούθως παρατίθενται τέσσερις (4) Πίνακες με τα χίλια τετρακόσια ένα (1.401) οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα οποία έχουν αναλυτικά ως εξής:

– Διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) σε περιοχές μετάθεσης (για τις ΣΜΕΑΕ).

– Πέντε (5) με εξειδίκευση Braille και δεκαοκτώ (18) με εξειδίκευση ΕΝΓ σε περιοχές μετάθεσης.

– Τριακόσια ενενήντα τέσσερα (394) σε ΚΕΔΑΣΥ (δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα κενά στα ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης και Ροδόπης που είναι προς πλήρωση από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης).

– Επτακόσια έξι (706) στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Συνοπτικός Πίνακας κενών

Δείτε τους Πίνακες με τα κενά αναλυτικά ανά κλάδο και δομή ΕΔΩ

 (Σημείωση: Η κίτρινη σκίαση στα κελιά υποδηλώνει τις παραιτήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Εν αναμονή της Υπουργικής Απόφασης με τα ονόματα

Αναμένουμε εντός των προσεχών ημερών να υπογραφεί και να κοινοποιηθεί η Υπουργική Απόφαση με τα ονόματα των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατέθηκαν.

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε επίσης

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 27.03.2024: Η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Πριν φύγετε

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση και κηρύσσονται 3ωρες Στάσεις Εργασίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση