Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνέδριο Ανάλυσης Συμπεριφοράς: 16 και 17 Δεκεμβρίου 2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με δωρεάν συμμετοχή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Συνέδριο Ανάλυσης Συμπεριφοράς: 16 και 17 Δεκεμβρίου 2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με δωρεάν συμμετοχή – Της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς.
Συνέδριο Ανάλυσης Συμπεριφοράς
Το Σαββατοκύριακο 16-17 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το Συνέδριο της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς υπό την αιγίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου και η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.
Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση
5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – 16 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Με χαρά ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 5ου Συνεδρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Σαββατοκύριακο 16-17 Δεκεμβρίου 2023, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο, ή με την απλή ενεργό παρακολούθηση και συζήτηση των εργασιών του, ή με την παρουσίαση
μιας θεωρητικής ή ερευνητικής εργασίας στην ανάλυση συμπεριφοράς
(είτε προφορικής, είτε αναρτημένης), ή μιας συμπεριφοριστικής ανάλυσης κλινικής ή εκπαιδευτικής περίπτωσης.
 Σύμφωνα με τους σκοπούς της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς, μεταξύ των οποίων είναι η προαγωγή της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς στην ελληνική γλώσσα, οι περισσότερες εργασίες του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν στα ελληνικά.
Σημαντικές ημερομηνίες
Λήξη προθεσμίας υποβολής παρουσιάσεων:
Σάββατο 21 Οκτωβρίου. (Δεν θα υπάρξει παράταση υποβολής).
Ενημέρωση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης των προτάσεων προς παρουσίαση, έως Τετάρτη 25 Οκτωβρίου.
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.
Η συμπληρωματική ύλη (φάκελοι, περιλήψεις και βεβαίωση παρακολούθησης) θα δίνεται μόνο στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 15 Νοεμβρίου.
Για όσους επιθυμούν να κάνουν παρουσίαση:
Για να γίνουν δεκτές για παρουσίαση, οι εργασίες πρέπει να αποτελούν παραδείγματα του θεμελιώδους συμπεριφορισμού, της πειραματικής ή της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς—να βασίζονται αποκλειστικά δηλαδή σε εξηγητικές έννοιες όπως η διαφορική ενίσχυση και η συντελεστική διάκριση ερεθισμάτων και όχι σε αιτιολογική απόδοση στη σκέψη, στο νου ή άλλες ουσιαστικοποιήσεις ψυχολογικών φαινομένων.
Είδη παρουσιάσεων
Υπάρχουν τρία είδη παρουσιάσεων:
Α. Προφορικές παρουσιάσεις
Οι προφορικές παρουσιάσεις θεωρητικών ή ερευνητικών εργασιών θα διαρκούν 20 λεπτά με 10 ακόμα λεπτά για συζήτηση. Θα υπάρχει η δυνατότητα οπτικοακουστικής υποστήριξης μέσω υπολογιστή. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδώσουν τις διαφάνειες της παρουσίασης τους στον τεχνικό, πριν από τη συνεδρίαση στην οποία θα μιλήσουν. Ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματισμού, η επιστημονική επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ομιλητή να παρουσιάσει την εργασία σε αναρτημένη μορφή (poster). Παραδείγματα προφορικών παρουσιάσεων από προηγούμενα Συνέδρια της Κοινότητας, μπορείτε να δείτε στο Youtube κανάλι της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς.
Β. Αναρτημένες παρουσιάσεις (poster)
Οι αναρτημένες παρουσιάσεις του Συνεδρίου γίνονται ταυτόχρονα σε ένα ενιαίο χώρο σε μία ξεχωριστή συνεδρίαση. Οι συμμετέχοντες σε αυτή, παρουσιάζουν μία περίληψη της έρευνάς τους σε μορφή αφίσας (Poster) συμπεριλαμβάνοντας μία εισαγωγή, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα (συνήθως με γραφική παράσταση) και τη συζήτηση. Οι σύνεδροι θα μπορούν να διαβάζουν τις εργασίες και να θέτουν ερωτήσεις ή σχόλια στους ερευνητές. Οι αναρτημένες παρουσιάσεις θα έχουν διαστάσεις περίπου 120 cm ύψος και 90 cm μήκος.  Διαθέσιμα υποδείγματα αφισών μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο (google: scientific poster presentation templates).
Γ. Ανάλυση κλινικής ή εκπαιδευτικής περίπτωσης
Οι αναλύσεις κλινικών και εκπαιδευτικών περιπτώσεων θα παρουσιάζονται προφορικά σε ειδικά συμπόσια και θα διαρκούν 10 λεπτά με 10 λεπτά επιπλέον για συζήτηση. Παρουσιάσεις σχετικά με οποιαδήποτε μορφή προβλήματος συμπεριφοράς θα γίνονται δεκτές (π.χ. αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, κριτική σκέψη, νοητική υστέρηση, κατάθλιψη, άγχος κ.λπ.), αρκεί να βασίζονται στις αρχές καθορισμού συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν την προσέγγισή μας. Το βασικό θέμα των παρουσιάσεων θα είναι ένα φαινόμενο συμπεριφοράς -περιβάλλοντος (π.χ. επιθετικές δράσεις, απόκτηση διακρίσεων, αλλαγή συναισθηματικών αντιδράσεων) και όχι η αποτελεσματικότητα ενός εμπορικού πακέτου παρέμβασης ή ενός συγκεκριμένου φορέα.
Παραδείγματα αναλύσεων κλινικών και εκπαιδευτικών περιπτώσεων από προηγούμενα Συνέδρια της Κοινότητας, μπορείτε να δείτε στο Youtube κανάλι της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.behaviorism.panteion.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑbehavioranalysispanteion@gmail.com
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση