Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συντελεστές βαρύτητας τμήματος Ψυχολογίας ΔΠΘ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συντελεστές βαρύτητας τμήματος Ψυχολογίας ΔΠΘ: Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 2494/26-4-2024 – Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Συντελεστές βαρύτητας τμήματος Ψυχολογίας ΔΠΘ

Τον καθορισμό του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος και των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, για το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που ιδρύθηκε με το άρθρο 128 του ν. 5039/2023 (Α’ 83)» (Β’ 1956), περιλαμβάνει η υπ. αριθμ. Φ.253/40148/Α5 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2494/26-4-2024.

Επίσης στο ΦΕΚ 2455/26-4-2024, με την Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/40151/Α5 συμπληρώνεται η υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/ Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) Υπουργική Απόφαση ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ για εισαγωγή στο Τμήμα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Συγκεκριμένα το τμήμα εντάσσεται στο 1ο Επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) με Συντελεστές Βαρύτητας στη ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ από 25%

Δείτε το ΦΕΚ 2455/26-4-2024

_________________________

Ακολουθεί το περιεχόμενο του ΦΕΚ Β 2494/26-4-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ – Αριθμ. Φ.253/40148/Α5

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/139828/ Α5/6-12-2023 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 7022).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη….

αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/139828/Α5/ 6-12-2023 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 7022), η οποία ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, ως ακολούθως: Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, στο τέλος του ΔΠΘ και πριν από το ΕΚΠΑ προστίθεται η εξής γραμμή:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε σχετικά

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024: Σχολών-Τμημάτων και Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών 2024 

Συντελεστές ΕΒΕ μουσικών μαθημάτων και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ από 2024-25 

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 2Κ-2024: 817 θέσεις Νοσηλευτών-Κ.Λ-Ψυχολόγων-Φυσ/πευτών-Εργοθ/τών-Πληροφορικής-Ιατρών-Μηχανικών-Διοικητικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση