Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεχίζεται η απεργία-αποχή της ΠΟΣΥΠ από κάθε διοικητική ενέργεια για την αξιολόγηση και στοχοθεσία του 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεχίζεται η απεργία-αποχή της ΠΟΣΥΠ από κάθε διοικητική ενέργεια που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την στοχοθεσία του 2023.

Συνεχίζεται η απεργία-αποχή της ΠΟΣΥΠ

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της ότι αποφάσισε ομόφωνα, από τον Μάρτιο του 2023, την κήρυξη απεργίαςαποχής από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την στοχοθεσία του έτους 2023, καλώντας όλα τα σωματεία-μέλη της σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα συνεχίζουν να υφίστανται, ειδικά στο ΥΠΑΙΘΑ.

Η ΠΟΣΥΠ θεωρεί ότι τόσο η αξιολόγηση όσο και η παροχή «κινήτρων-ανταμοιβών» και το σύστημα «στοχοθεσίας», αποτελούν μια απόπειρα αποποίησης των ευθυνών για τη δυσλειτουργία του δημόσιου μηχανισμού, μεταθέτοντας την αιτία της κακοδαιμονίας του δημοσίου στους αναποτελεσματικούς υπαλλήλους και όχι στην χρόνια υποστελέχωση, στην έλλειψη αξιολόγησης και όχι στην έλλειψη υποδομών, στην έλλειψη «στοχοθεσίας» και όχι στις δομικές δυσλειτουργίες του. Ειδικά δε στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την ΠΟΣΥΠ, αποτελούν κυρίαρχα και ανυπέρβλητα διαχρονικά προβλήματα, τα οποία δεν επιλύονται με αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας του.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Π.Ο.Σ.Υ.Π.           

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ – Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776 – e-mail: posyp@minedu.gov.gr  Μαρούσι

22 Ιανουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 08

Προς: Σωματεία – Μέλη μας

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΑΠO ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023,

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΥΠ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με αφορμή την προχθεσινή εγκύκλιο ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/52/οικ.1199/18-01-2024 ¨Ενημερωτικά Φυλλάδια για την διενέργεια της Αξιολόγησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4940/2022¨ του Υπουργείου Εσωτερικών και ενόψει της έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σας υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας αντιτάχθηκε εξ αρχής απέναντι στις «νέες» αυτές διατάξεις, συντασσόμενη με τις λοιπές Ομοσπονδίες  του Δημοσίου και με την ΑΔΕΔΥ, εναντίον της «νέας» αξιολόγησης του νόμου Βορίδη.

Τόσο η αξιολόγηση όσο και η παροχή «κινήτρων – ανταμοιβών» και το σύστημα «στοχοθεσίας», αποτελούν μια απόπειρα αποποίησης των ευθυνών για τη δυσλειτουργία του δημόσιου μηχανισμού, μεταθέτοντας την αιτία της κακοδαιμονίας του δημοσίου στους αναποτελεσματικούς υπαλλήλους και όχι στην χρόνια υποστελέχωση, στην έλλειψη αξιολόγησης και όχι στην έλλειψη υποδομών, στην έλλειψη «στοχοθεσίας» και όχι στις δομικές δυσλειτουργίες του, που ειδικά στο Υπουργείο Παιδείας αποτελούν κυρίαρχα και ανυπέρβλητα διαχρονικά προβλήματα, τα οποία δεν επιλύονται με αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας του.

Κατόπιν της  ακύρωσης  της Απεργίας – Αποχής της ΑΔΕΔΥ από τα Δικαστήρια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε ομόφωνα, από τον Μάρτιο του 2023, την κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την στοχοθεσία του έτους 2023, καλώντας όλα τα σωματεία-μέλη μας σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας σε παλαιότερα έτη συνεχίζουν να υφίστανται, ειδικά στο Υπουργείο μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας, σε εφαρμογή των Αποφάσεων  της Γενικής μας Συνέλευσης και του Διοικητικού μας Συμβουλίου έχει προκηρύξει από τις 27.03.2023 Πανελλήνια Απεργία -Αποχή για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων-Μελών της που εμπλέκονται στην διαδικασία της αξιολόγησης, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την εξώδικη κοινοποίηση της κήρυξης απεργίας – αποχής, σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Δευτέρα 3.4.2023 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του έτους 2023  (Έκθεση Επίδοσης 22B΄).

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι συνάδελφοι έχουν εκκινήσει την απεργία – αποχή  από τον  Απρίλιο του 2023 είναι σε ισχύ, όπως και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν  μπορούν  να εκκινήσουν την απεργία – αποχή ακόμη και σήμερα!

Η κηρυχθείσα απεργία-αποχή καλύπτει όλα τα φυσικά μέλη των κάτωθι Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας μας: Ένωση Εργαζομένων Υπουργείου Παιδείας (ΕΝΕΡΥΠ), Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης (ΕΥΠΥΜΘ), Σύλλογος Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΣΕΓΑΚ), Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΣΕΕΒΕ), Σύλλογος Εργαζομένων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Σύλλογος Εργαζομένων στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Σύλλογος Εργαζομένων στον ΔΟΑΤΑΠ, Σύλλογος Εργαζομένων στον ΕΟΠΠΕΠ, Σύλλογος Εργαζομένων στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σύλλογος Εργαζομένων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΥΠ, σας καλεί σε μαζική, αγωνιστική  και ενωτική συμμετοχή στην απεργία – αποχή, από κάθε διοικητική ενέργεια που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την στοχοθεσία του 2023.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε επίσης

Αξιολόγηση στο δημόσιο: Coaching-Mentoring-Σχέδιο Ανάπτυξης – Ενημερωτικά Φυλλάδια από το ΥΠ.ΕΣ 

Διενέργεια αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου: Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Ικανοποίηση ΠΟΣΥΠ για τη συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων στις θέσεις των Υποδιευθυντών ΣΑΕΚ 

Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ σε Υπουργό Παιδείας για κρίσεις Διοικητικών Προϊσταμένων και Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικ/κών Δαπανών 

 Πριν φύγετε

Κανονισμός λειτουργίας ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση