Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συζήτηση στη Βουλή για μετεγγραφές και ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠμεΑ: Παρασκευή 25 Ιουλίου 2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συζήτηση στη Βουλή για μετεγγραφές και ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠμεΑ: Παρασκευή 25 Ιουλίου 2021-Επίκαιρες Ερωτήσεις των Βουλευτών του ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ και του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη.

Συζήτηση στη Βουλή για μετεγγραφές και ΚΔΑΠ

Σύμφωνα με το Δελτίο Επίκαιρων Ερωτήσεων της Βουλής την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00’ θα συζητηθούν:

Η με αριθμό 872/16-6-2021 Επίκαιρη Ερώτηση του  Βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής κ. Ιλχάν Αχμέτ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: “Κατ’ εξαίρεση μεταγραφές – μετακινήσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων”.

Η με αριθμό 884/18-6-2021 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα: “Ολοκληρωτική κάλυψη των αναγκών για την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΑμΕ.Α)”.

Δείτε την Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκη
Δείτε την Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ

Αθήνα 16-06-2021

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς: Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Κατ’ εξαίρεση μεταγραφές – μετακινήσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Το άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4692/2020 ορίζει τις κατ’ εξαίρεση προβλέψεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών των ημεδαπών ΑΕΙ.

Επιπλέον σύμφωνα με την αριθμ. 148236/Ζ1/2010 (ΦΕΚ Β’ 4806/30.10.2020) Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών /μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και ειδικότερα στο κεφάλαιο ΣΤ, άρθρο 12 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι δικαιούχοι της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο νόμος καθιερώνει ένα γενικό δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους, χωρίς δηλαδή να τους διακρίνει σε αυτούς που τυχόν πέτυχαν την εισαγωγή τους με πανελλήνιες εξετάσεις, με το 10% ή σε αυτούς που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπως φοιτητές – μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, ομογενείς κλπ.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:

Α) Συμφωνείτε ότι η ερμηνεία που υιοθέτησε η αρμόδια Επιτροπή για τις κατ’ εξαίρεση μεταγραφές –μετακινήσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων δημιουργεί μία προδήλως άνιση μεταχείριση για κάθε φοιτητή που τίθεται εκτός νομοθετικού πλαισίου μεταγραφών/μετακινήσεων, επειδή, για παράδειγμα, εμπίπτει στο άρ. 74 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄), ως ειδική κατηγορία μουσουλμανικής μειονότητας» ενώ αναμφίβολα πληροί όλες τις προϋποθέσεις μετεγγραφής με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4692/2020 και παρά ταύτα δεν δύναται να λάβει την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή;

Β) Σκοπεύετε να ακυρώσετε άμεσα ανάλογες αποφάσεις της Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση μεταγραφές- μετακινήσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, που προδήλως προβαίνουν σε λανθασμένη ερμηνεία των κείμενων διατάξεων, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων φοιτητών που φοιτούν σε ΑΕΙ της ημεδαπής, πριν αυτές καταπέσουν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια;

Ο επερωτών βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ

Δείτε επίσης

Δημοκρατική Συνεργασία: Υπονόμευση του Ολοήμερου σχολείου-Παραχώρηση τμημάτων εκπαίδευσης στους Δήμους
Λειτουργία ΚΔΑΠ: προϋποθέσεις έκδοσης άδειας-προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
ΦΕΚ: ΚΔΑΠμεΑ-Προδιαγραφές λειτουργίας-Ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου λειτουργίας
Ψηφιακός έλεγχος λειτουργίας ΚΔΑΠ: Ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο με εφαρμογή στο κινητό

Δείτε ακόμη

 Βαθμολογία Γ τριμήνου Δημοτικών: Πως θα επιδοθεί στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση