Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΣΚΛΕ: Να θεσπιστεί ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας, ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΣΚΛΕ: Να θεσπιστεί ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας – Να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας

Αθήνα 26/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά από γεγονότα που αποκαλύπτουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σεξουαλικής βίας, εργασιακού εκφοβισμού καταρρίπτουν το μύθο ότι είναι σπάνια φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία.

Αυτή τη χρονική στιγμή, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί

στεκόμαστε δίπλα στα θύματα για να τους προσφέρουμε υποστήριξη, ασφάλεια, δύναμη και σεβασμό στην αξιοπρέπεια τους μέσα από τις οργανωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους – Πρόνοιας και τοποθετούμαστε ευθέως απέναντι σε όλους εκείνους που προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τα θύματα, προβαίνοντας σε κάθε είδους ρατσιστικές δηλώσεις.

Ζητάμε από όλους

να μιλήσουν και να καταγγείλουν παρόμοια φαινόμενα και να γίνουμε όλοι μαζί συμμέτοχοι και πρωτοπόροι στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χωρίς φόβο και διακρίσεις κοινωνίας.

Οι ένοχοι πρέπει να κριθούν

και να καταδικαστούν όπως ορίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά πρέπει και η Ελληνική Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο κώδικα που θα αποτρέπει τη παραγραφή τέτοιων φαινομένων και θα δίνει στα θύματα την προστασία που χρειάζονται για να καταγγέλλουν αντίστοιχα φαινόμενα τη στιγμή που συμβαίνουν.

Επισημαίνουμε τον κίνδυνο,

καθώς αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα περιστατικά, να ενοχοποιηθούν σημαντικά πεδία της δραστηριότητας μας, όπως ο πολιτισμός, το θέατρο, ο αθλητισμός, η κοινωνική συμμετοχή με συνέπεια από το φόβο να περιοριστεί η συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αυτών των πεδίων και τελικά να εμποδίζεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η έκταση του φαινομένου

δικαιώνει την πάγια θέση μας την οποία έχουμε εκφράσει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και αφορά την χρόνια ανεπάρκεια και αδυναμία του Ελληνικού Κράτους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Δυστυχώς, τα τελευταία 40 χρόνια το Ελληνικό Κράτος που φημίζεται για την πολυνομία του δεν έχει καταφέρει να ψηφίσει ένα νόμο που να θεσμοθετεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Παιδικής Προστασίας.

Ακόμα και ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996

και έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο της Εισαγγελίας για την προστασία του παιδιού, έχει μείνει στα χαρτιά.

Επιπλέον τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτια του Παιδιού”

που θεσπίστηκαν με το N.4478 / 2017 και αφορούν στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των ανήλικων θυμάτων προκειμένου το ανήλικο θύμα, που χρήζει ειδικής ανάγκης και προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου, να μην υποστεί δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση είναι υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν.

Αυτή τη στιγμή, έχουν συσταθεί πανελλαδικά, μόνο τέσσερις (4) τέτοιες δομές, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε Πρωτοδικείο της Χώρας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης

που απορρέει από το ρόλο μας, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του, ΖΗΤΑΜΕ επιτέλους να θεσπιστεί μια ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας, υποστηριζόμενη από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα στηρίζει τα παιδιά και θα προστατεύει τα δικαιώματα τους.

Δείτε επίσης

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία στο σχολείο: Η πρόταση του ΣΚΛΕ
Ψυχοκοινωνική υπηρεσία στην Εκπαίδευση: Ανάγκη θεσμοθέτησης | Επιστολή
Ιδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε σχολεία | Ψήφισμα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση