Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Special Olympics Hellas: Εγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος από το ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Special Olympics Hellas: Εγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος από το ΥΠΑΙΘ, με τίτλο: “Play Unified. Learn Unified – Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί”.

Special Olympics Hellas

Ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: “Play Unified. Learn Unified – Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί” για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε..

Εισήγηση ΙΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας στηρίχθηκε για την έγκριση του Προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα εντελώς δωρεάν, στο Απόσπασμα Πρακτικού 34/29-8-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκειά του θα είναι δύο διδακτικές ώρες εντός ωρολογίου προγράμματος, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών του σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών.

Το πρόγραμμα μπορεί να ωφελήσει ποικιλοτρόπως τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και ενσυναίσθησης, καλλιεργώντας παράλληλα τις κοινωνικές και κινητικές τους δεξιότητες, χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Προϋποθέσεις υλοποίησης

Η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε το εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα να διεξαχθεί χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

2. Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με τη σχετική έγκριση.

3. Να μην υπάρχει σε καμιά περίπτωση διανομή έντυπου ή και ψηφιακού υλικού που να συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών.

4. Σε ό, τι αφορά το παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό ο φορέας υλοποίησης:

1) να παραχωρήσει δωρεάν τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

2) να μην πραγματοποιήσει μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ.

5. Να μην επιτραπεί η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών.

6. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-20 η διοργανώτρια αρχή θα συντάξει απολογιστική έκθεση με τα πεπραγμένα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Play Unified.Learn Unified», η οποία θα κοινοποιηθεί στο ΙΕΠ.

Μετακινήσεις μαθητών/-τριων

Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριων που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του προγράμματος

Υπεύθυνη Προγράμματος: Βουγιούκα Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο: 2112011000
Email: sohellas.playunified@gmail.com

Δείτε

Επικαιροποίηση στοιχείων Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στα σχολεία | Εγγραφο

ΕΣΑμεΑ: 90.743 οι μαθητές με αναπηρία – Το 7% με Παράλληλη Στήριξη

________________________

Δείτε επίσης

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20

Καταγραφή κενών για προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

________________________

Δείτε ακόμη

Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ

Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

________________________

Πριν φύγετε

Ο Κανονισμός λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα: Eπικαιροποιημένος Πίνακας 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση