Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Πίνακας Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Από τον Προσωρινό Πίνακα απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 – Ενστάσεις από 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή έως και την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ

Του εκλεκτού φίλου και συναδέλφου Βασίλη Χριστινάκη
Μαθηματικού, Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ρόδου

Επί του συνόλου 1005 απορριπτέων για την έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 είχαμε ανά αιτιολογία απόρριψης τα παρακάτω δεδομένα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μη καταβολή παραβόλου αποτελεί από μόνη της ή και σε συνδυασμό με κάτι άλλο την μεγαλύτερη αιτία απόρριψης συνολικά 469 υποψηφίων δηλαδή του 46,69% επί του συνόλου των απορριπτέων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 385 38,3%
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ 108 10,75%
ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 107 10,65%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 97 9,65%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 72 7,16%
ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 69 6,87%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 58 5,77%
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 29 2,89
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 27 2,69%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 11 1,09%
312, 312 – α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας και β) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004 (132 Α ́) 8 0,78%

 

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 0,70%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 5 0,50%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 4 0,40%
ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 3 0,30%
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ, ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ Η΄ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2 0,20%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 0,20%
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 0,10%
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 1 0,10%
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ Η΄ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 0,10%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 1 0,10%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 1 0,10%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 0,10%
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ Η΄ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 0,10%
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ Η΄ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 1 0,10%
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ Η΄ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 0,10%
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1 0,10%
312 – α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας 1 0,10%

____________________

Σημαντικό

Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ – Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

____________________

Δείτε

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

Ψήφισμα διορισμών: Ισόποση και άμεση κατανομή των 4.500 θέσεων | ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ

 ________________________

Δείτε επίσης

Δίκαιη και ισόποση κατανομή: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Διορισμοί Ειδικής: Ισότιμη κατανομή τώρα – Ερώτηση στη Βουλή 43 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Κατανομή 4500 θέσεων: Κάντε τη να πάψει η εκπαίδευση να δηλητηριάζεται

Ολες τις έως σήμερα προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Κατανομή Β Φάσης πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ έως τώρα

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 Α Φάσης στις 13 ΠΔΕ

________________________

Δείτε ακόμη

Χρήσιμο υλικό για Σχολικούς Νοσηλευτές από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Νέες πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών | Τροπολογία στη Βουλή

Οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση | Ψήφισμα

Κατανομή προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20

Πίνακες με συγκριτικά προσλήψεων των τελευταίων ετών

Ειδική Αγωγή: Αναγκαίος ο διορισμός 4.500 εκπαιδευτικών | Αρθρο Μ. Τζούφη

________________________

Πριν φύγετε

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους για εκπαιδευτικούς | Δικαιολογητικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση