“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στατιστικά Ειδικών σχολείων από την ΕΛΣΤΑΤ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στατιστικά Ειδικών σχολείων από την ΕΛΣΤΑΤ: Στοιχεία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λήξης σχολικού έτους 2017/2018. 

Στατιστικά Ειδικών σχολείων

Ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λήξης σχολικού έτους 2017/2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

  • Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε 297 έναντι 296 κατά το σχολικό έτος 2016/2017.
  • Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε188 έναντι 161 κατά το σχολικό έτος 2016/2017.
  • Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018 αυξήθηκε κατά 12,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 3,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017.
  • Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,5%στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017.
  • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,0% αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 33,0% οι θήλεις.
  • Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 35,6%και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 30,6%.
  • Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,69 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2016/2017 ήταν1 προς2,76 (Πίνακας2).
  • Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17,0%

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λήξης σχολικού έτους 2017/2018.

Η εν λόγω έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.) και τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπιαγωγεία-Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια-Ειδικά Λύκεια-Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια-Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας παρατηρούνται τα ακόλουθα:

α) Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε 297 έναντι 296 κατά το σχολικό έτος 2016/2017.

Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε188 έναντι 161 κατά το σχολικό έτος 2016/2017 (Πίνακας 1).

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018 αυξήθηκε κατά 12,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 3,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017 (Πίνακας 2).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,5%στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,0%αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 33,0% οι θήλεις (Πίνακες 2και 3).

δ) Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 35,6%και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 30,6% (Πίνακας 3).

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,69 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2016/2017 ήταν1 προς2,76 (Πίνακας2).

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας.

Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17,0% (Πίνακας 2).

Αναλυτικότερα, στον πίνακα 1 και στο γράφημα 1 απεικονίζεται το πλήθος των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017/2018.

Ακολουθούν πίνακες που παρουσιάζουν στοιχεία αναφορικά με τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017/2018σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017.

Δείτε αναλυτικά τους Πίνακες και την Ερευνα της ΕΛΣΤΑΤ

 ________________________

Δείτε επίσης

Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών: Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης και Οδηγός Εφαρμογής
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης
Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

________________________

Πριν φύγετε

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού
Ο Κανονισμός λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ
Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση