Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στοιχεία από ΚΕΣΥ ζητά το Υπουργείο Παιδείας σε διενεργούμενο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στοιχεία από ΚΕΣΥ ζητά το Υπουργείο Παιδείας σε διενεργούμενο έλεγχο της 3ης Υπηρεσίας Επιτρόπου-Τομέα Παιδείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στοιχεία από ΚΕΣΥ

Εγγραφο με αρ.Πρωτ.17692 /Δ3/12-02-2021 απέστειλε η Γ.Γ ΥΠΑΙΘ κα Α. Γκίκα στα ΚΕΣΥ της χώρας, με το οποίο ζητά στοιχεία αναφορικά με:

  • Tα αιτήματα αξιολόγησης,
  • τον αριθμό γνωματεύσεων,
  • τον προτεινόμενο χρόνο επαναξιολόγησης μαθητών/τριων  για παράλληλη στήριξη και
  • τον χρόνο επαναξιολόγησης κατά τα σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020 και 2020-2021.
Επίσης ζητά

μια συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΚΕΣΥ κατά προτεραιότητα.

Τα στοιχεία αυτά,

σύμφωνα με το έγγραφο, ζητούνται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται στο ΥΠΑΙΘ από την 3η Υπηρεσία Επιτρόπου-Τομέα Παιδείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα: “Γνωστοποίηση των όρων διενέργειας ελέγχου/ Αναζήτηση στοιχείων”.

Ο σκοπός της αναζήτησης αυτής είναι:

“Η εξέταση της δημόσιας πολιτικής της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εκκινεί, μεταξύ άλλων, από τον τρόπο σχεδιασμού της, την στοχοθεσία, την υλοποίηση, την αξιολόγηση καθώς και τον βαθμό τήρησης των Διεθνών προτύπων αναφορικά με αυτήν”.

_______________________

Δείτε το έγγραφο
ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση στοιχείων σε διενεργούμενο έλεγχο»

Στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το υπό αριθμ. έγγραφο 5011/03-02-2021 της 3ης Υπηρεσίας Επιτρόπου-Τομέα Παιδείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα:

«Γνωστοποίηση των όρων διενέργειας ελέγχου/ Αναζήτηση στοιχείων» με σκοπό

«την εξέταση της δημόσιας πολιτικής της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εκκινεί, μεταξύ άλλων, από τον τρόπο σχεδιασμού της, την στοχοθεσία, την υλοποίηση, την αξιολόγηση καθώς και τον βαθμό τήρησης των Διεθνών προτύπων αναφορικά με αυτήν»,

παρακαλούμε για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής συνδρομής των Υπηρεσιών σας, με την αποστολή αναλυτικών στοιχείων κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων σας, έως την Παρασκευή 19/02/2021 σχετικά με τις κάτωθι ενότητες του επισυναπτόμενου υπολογιστικού πίνακα (excel) :

1η ενότητα:

Αριθμός αιτημάτων αξιολόγησης που υποβλήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020 και 2020-2021.

2η ενότητα:

Αριθμός γνωματεύσεων που εκδόθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021 και μέσος χρόνος αναμονής για την εξέταση των αιτημάτων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αξιολόγησης.

3η ενότητα:

Αριθμός γνωματεύσεων που εκδόθηκαν ανά έτος και ανά κατηγορία εκπαιδευτικής παροχής (παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Β.Π., προφορική εξέταση, χορήγηση εξοπλισμού, ίδρυση δομής Ε.Α.Ε. -συμπεριλαμβάνονται τομείς/ειδικότητες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ-, άλλο).

4η ενότητα:

Προτεινόμενος χρόνος επαναξιολόγησης μαθητών/τριων στις περιπτώσεις εισηγήσεων για παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό, για τα έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

5η ενότητα:

Συνήθης χρόνος επαναξιολόγησης (σε σχολικά έτη) μαθητών/τριών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους οποίους υπάρχει εισήγηση για φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης, για προφορική εξέταση, για υποστήριξη από ΕΒΠ, για άλλο..

6η ενότητα:

Συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Κ.Ε.Σ.Υ. κατά προτεραιότητα.

Το ανωτέρω υλικό παρακαλούμε να αποσταλεί αποκλειστικά στην συγκεκριμένη ψηφιακή  μορφή (excel), όπως έχει διαμορφωθεί από την υπηρεσία μας, ακολουθώντας τις συνημμένες οδηγίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση deae2@minedu.gov.gr

Ακολουθεί Παράρτημα Οδηγιών.

 Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Συγκέντρωση στοιχείων από ΚΕΣΥ σε διενεργούμενο έλεγχο

Δείτε επίσης

Οδηγίες υποστήριξης μαθητών από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους γενικών σχολείων
Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΕΙ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, προστασία ακαδημαϊκής ελευθερίας
 11η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση