Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στοιχεία δράσεων και εκδηλώσεων για το 1821: Εγγραφο της Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κας Αναστ. Γκίκα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στοιχεία δράσεων και εκδηλώσεων για το 1821: Για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση – Εγγραφο της Γενικής Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κας Αναστασίας Γκίκα.

Στοιχεία δράσεων και εκδηλώσεων για το 1821

Εγκύκλιο απέστειλε στις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Γενική Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ κα Αναστασία Γκίκα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, παρακαλούνται οι παραπάνω αναφερθέντες να αποστείλουν στοιχεία αναφορικά με δράσεις και εκδηλώσεις, για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο

Μαρούσι, 09-07-2020

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/88815/Δ7

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων αναφορικά με δράσεις και εκδηλώσεις για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821

Στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821 παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας, δια των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων,

όπως αποστείλουν:

α. τις σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από τις σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. στο πλαίσιο εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και

β. τις σχετικές δράσεις/εκδηλώσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί να υλοποιηθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος από τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. δια των ως άνω Υπευθύνων.

γ. τις σχετικές δράσεις/εκδηλώσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί να υλοποιηθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Για την αποστολή των στοιχείων οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., καθώς και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
  1. Συμπληρώνουν το συνημμένο αρχείο
  2. Αποστέλλουν το ανωτέρω αρχείο στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
  1. Αποτυπώνουν τα στοιχεία των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., καθώς και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους στο συνημμένο αρχείο excel και
  2. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά τον συγκεντρωτικό τελικό πίνακα στην ηλεκτρονική διεύθυνση disedu@minedu.gov.gr της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία με την ένδειξη «Δράσεις/Εκδηλώσεις για τον εορτασμό του 1821» έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε επίσης

200 Χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης: Συνέδριο το Μάιο 2021 στη Θεσσαλονίκη
ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ 2020-21 της ΑΣΠΑΙΤΕ: Αιτήσεις έως Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020
Παρουσίαση νομοσχεδίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση