Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στοιχεία προσλήψεων εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: Οπως τα παρέθεσε στη Βουλή η Υφυπουργός ΠΑΙΘ Ζ. Μακρή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στοιχεία προσλήψεων εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: Οπως τα παρέθεσε στη Βουλή η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζέττα Μακρή-Τι είπε για τους διορισμούς και τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος.

Στο πλαίσιο συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης στη Βουλή, του Βουλευτή του ΚΚΕ κου Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Κάλυψη όλων των κενών θέσεων του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στα σχολεία με μόνιμους εκπαιδευτικούς”, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή, παρέθεσε τους αριθμούς προσλήψεων αναπληρωτών και μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, στην Α/θμια, Β/θμια εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.

Η κα Μακρή αναφέρθηκε επίσης

στις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος Φυσικής Αγωγής και στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 111 του ν. 4763/20 για τη διδασκαλία της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Αναλυτικά τα στοιχεία όπως τα παρουσίασε η κα Μακρή
“Εχουν γίνει τριάντα εφτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννιά (37.439) προσλήψεις

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (3.195) προσλήψεις που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά τώρα στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11 φυσικής αγωγής, διορίστηκαν

συνολικά σε κενές οργανικές θέσεις εκατόν δυο (102) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και για το τρέχον σχολικό έτος προσλήφθηκαν συνολικά ως αναπληρωτές πλέον αυτών και εννιακόσιοι σαράντα ένας (941) εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου.

Συγκεκριμένα και αναλυτικά,

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσλήφθηκαν πεντακόσιοι ογδόντα δυο (582) αναπληρωτές, πεντακόσιοι πέντε (505) στη γενική εκπαίδευση, εβδομήντα εφτά (77)  στην ειδική αγωγή.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσλήφθηκαν  τριακόσιοι πενήντα εννιά (359) αναπληρωτές, τριακόσιοι τρεις (303) στη γενική εκπαίδευση, πενήντα έξι (56) στην ειδική αγωγή.

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε το 2020 αυξήσαμε τις ώρες διδασκαλίας

του μαθήματος στη Β΄ Λυκείου, από μία ώρα την εβδομάδα σε δύο, και στην Γ΄ Λυκείου από δύο ώρες την εβδομάδα σε τρεις και συνεχίζουμε να ενισχύουμε με ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 111 του ν. 4763/20 τη διδασκαλία της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής.

Επίσης προβλέπεται ότι με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

είναι δυνατή η απόσπαση και η μερική ή ολική διάθεση μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 της φυσικής αγωγής για τη διδασκαλία της κολύμβησης.

Εάν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί αυτού του κλάδου δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών των αναγκών,

μπορεί να προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του έτους 2020-2021 αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου που έχουν εγγραφεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ν. 4589/19 κατά τη σειρά εγγραφής τους και με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης.

Για την κατανομή των θέσεων διορισμών

των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στον κλάδο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής, αποφασίστηκε έγκριση εβδομήντα έξι (76) διορισμών, γιατί στην πρωτοβάθμια καταγράφηκαν πανελλαδικώς, διακόσια πενήντα οργανικά κενά, αλλά και εξακόσια πενήντα πλεονάσματα στον κλάδο αυτό.

Στη δευτεροβάθμια καταγράφηκαν μόλις είκοσι έξι οργανικά κενά τα οποία δόθηκαν όλα προς κάλυψη, έχουν καλυφθεί”.

Δείτε επίσης

Επιπλήξεις για τα προσωπικά δεδομένα της Τηλεκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Πρόσκληση μόνιμων διορισμών Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020: ΤΕ01.19, 02.01, 02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01, 02.02
Σε αργία τέθηκε το στέλεχος εκπαίδευσης στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό

Πριν φύγετε

Αδειες νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Πόσες δύναται να χορηγηθούν έως το τέλος του 2021 | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση